Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа

  1. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа адміні  стративний суд, який видав виконавчий лист, за заявою стягу  вача або поданням державного виконавця може видати його  дублікат.
  2. Суд розглядає заяву (подання) про видачу дубліката в де  сятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням заяв-

499

   

ника та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду.

  1. Ухвала суду за результатами розгляду заяви (подання)  про видачу дубліката виконавчого листа може бути оскаржена  в загальному порядку.
  2. За видачу дубліката виконавчого листа справляється пла  та в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.  Частиною 1 коментованої статті передбачено, що адміні  стративний суд, який видав виконавчий лист, може, в разі  втрати оригіналу останнього видати його дублікат.

Дублікат може бути видано на підставі заяви стягувача (ч. 2 ст. 11-1 Закону України "Про виконавче провадження") або подання (заяви) державного виконавця (ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження").

  1. Заяву (подання) про видачу дубліката суд розглядає в де  сятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням заяв  ника та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове  засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не пере  шкоджає розгляду.
  2. За результатами розгляду заяви (подання) про видачу ду  бліката виконавчого листа суд постановлює ухвалу, яка повин  на мати вигляд окремого документа (ч.4 ст.160 КАС України) і  відповідати вимогам щодо їх змісту (ст. 165 КАС України).

Зазначена ухвала може бути оскаржена в загальному порядку.

4. За видачу дубліката виконавчого листа справляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" встановлено, що за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду державне мито сплачується у розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії (п."и" ч.І ст. З Декрету).