Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу

1. Суд, прокурор або слідчий ta погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

2. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обгрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.

3. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

4. У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

1. Кримінальний процесуальний кодекс у сфері регулювання міжнародного співробітництва використовує два поняття: "запит про міжнародне співробітництво" та "запит про міжнародну правову допомогу".

2. Суб'єктами, які можуть звернутись до уповноваженого (центрального органу) України, є суд, прокурор або слідчий за погодженням із прокурором. Статтею встановлено дві загальні вимоги до запиту: а) обгрунтованість; б) відповідність вимогам закону та міжнародним договорам України. При підготовці запиту необхідно з'ясовувати, чи існують правові підстави для міжнародного співробітництва (конвенції, дво- та багатосторонні договори) між Україною та державою, до якої спрямовується відповідний запит.

3. Обгрунтованість запиту та його відповідність законам та і міжнародним договорам України перевіряються уповноваженим (центральним) органом України. Коментована стаття визначає, що уповноважений (центральний) орган України (при досудовому розслідуванні - Генеральна прокуратура України, а при судовому розгляді - Міністерство юстиції України) може направити запит безпосередньо або дипломатичним шляхом - через Міністерство закордонних справ України. Спосіб направлення запиту залежить від особливостей регулювання порядку надання правової допомоги у кримінальних справах із визначеною державою.

4. Встановлення у законі десятиденного строку для розгляду уповноваженим органом відповідного запиту сприяє оперативному вирішенню питання про міжнародну правову допомогу та, за необхідності, усуненню недоліків, які містяться у відповідному запиті.

1098