Стаття 553. Наслідки виконання запиту в іноземній державі

1. Докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли досягнуто домовленості про інше із запитуваною стороною.

2. Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, не можуть визнаватися судом допустимими, якщо запит компетентного органу України був переданий запитуваній стороні з порушенням передбаченого порядку, встановленого цим Кодексом або міжнародним договором України.

1. Коментованою статтею встановлено правило належності документів та відомостей, отриманих у результаті запиту про правову допомогу. Так, якщо інше не погоджено із запитуваною стороною, документи та відомості можуть бути використані виключно у тому кримінальному провадженні, в процесі якого надіслано відповідний запит. Найменування провадження є однією із законодавчо визначених складових змісту та форми запиту про міжнародну правову допомогу. Таким чином, відповідно до найменування провадження, яке міститься у запиті, вирішуватиметься питання щодо належності доказів та відомостей до того чи іншого кримінального провадження.

2. Одним із критеріїв допустимості відомостей та документів, отриманих у результаті міжнародного співробітництва, є відповідність порядку передання запиту передбаченому законом порядку. Відомості та документи, одержані в інший спосіб, аніж той, який встановлено законом або міжнародним договором, не можуть бути визнані судом допустимими.