Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції

1. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави проводиться у присутності слідчого судді за місцезнаходженням особи за допомогою відео- або телефонної конференції у таких випадках:

1) неможливості прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної держави;

2) для забезпечення безпеки осіб;

3) з інших підстав, визначених слідчим суддею (судом).

2. Допит шляхом відео- або телефонної конференції виконується у порядку, передбаченому процесуальним законом запитуючої сторони у тій мірі, в якій такий порядок не суперечить засадам кримінального проце-

1112

суального законодавства України та загальновизнаним стандартам забезпечення прів людини і основоположних свобод.

3. Компетентний орган запитуючої сторони повинен забезпечити участь перекладача під час проведення відео- або телефонної конференції.

4. Якшо під час допиту слідчий суддя виявив порушення порядку, передбаченого частиною другою цієї статті, особою, яка здійснює допит, він повідомляє про це учасників процесуальної дії та зупиняє допит ї метою вжиття заходів для його усунення. Допит продовжується тільки після узгодження з компетентним органом запитуючої сторони необхідних змін у процедурі.

5. Протокол допиту та носії відео- або аудіоінформації надсилаються до компетентного органу запитуючої сторони.

6. За правилами, передбаченими цією статтею, проводяться допити за допомогою відео- або телефонної конференції за запитами компетентного органу України.

1. Закон не дає вичерпного переліку підстав, за наявності яких у порядку надання міжнародної правової допомоги може бути проведено допит особи за допомогою відео- або телефонної конференції. Ключовими підставами для існування цього різновиду міжнародної правової допомоги є неможливість прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної держави або необхідність належного забезпечення безпеки допитуваних осіб.

2. Участь перекладача при проведенні допиту є обов'язковою.

3. Допит здійснюється у присутності слідчого судді у порядку, передбаченому процесуальним законом запитуючої сторони з урахуванням вимог процесуального законодавства України. При проведенні допиту не може бути допущено порушення вимог КПК, який регулює порядок проведення такої слідчої дії. Порушення такого порядку призводить до зупинення допиту та подальшого узгодження процедури для недопущення порушень процесуального закону та загальновизнаних стандартів забезпечення прав людини й основоположних свобод.

4. Допит повинен бути зафіксованим у протоколі та на носії відео- або аудіоінформації, які в подальшому надсилаються до компетентного органу запитуючої сторони.

5. Ці ж правила допиту в режимі відео- або телефонної конференції застосовуються, якщо він проводиться в іноземній державі за запитом компетентного органу України.