Стаття 555. Повідомлення про результати розгляду запиту

1. У разі задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України зобов'язаний забезпечити передання уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони матеріалів, одержаних у результаті виконання запиту.

2. У разі відмови у задоволенні запиту уповноважений (центральний) орган України повідомляє запитуючій стороні причини відмови, а також умови, за яких запит може бути розглянутий повторно, і повертає запит.

3. Якщо є підстави для відмови у задоволенні запиту або для його відкладення, уповноважений (центральний) орган України може узгодити із запитуючою стороною порядок виконання запиту за певних обмежень. Якщо запитуюча сторона погоджується з визначеними умовами, запит задовольняється після виконання запитуючою стороною цих умов.

1. Статтею визначено три можливих варіанти дій у разі надсилання запиту про міжнародну правову допомогу до уповноваженого (центрального) органу України: а) задоволення запиту та направлення його на виконання компетентному органу, одержання від нього запитуваних відомостей, документів та направлення їх до уповноваженого (центрального) органу запитуючої сторони; б) відмова в задоволенні запиту, яка повинна бути вмотивованою, а причини відмови та умови, за яких запит може бути розглянуто, повинні бути повідомлені запитуючій стороні; в) умовне виконання, яке відрізняється від відмови тим, що при умовному виконанні відсутня потреба у направленні нового запиту, а наявний запит почне виконуватися після виконання запитуючою стороною цих умов.

2. Наявність такого порядку забезпечує можливість швидкого розгляду запиту та, відповідно, міжнародно-правового співробітництва за наявності таких підстав для відмови, які є не суттєвими, хоча й потребують усунення шляхом виконання певних умов запитуючою стороною.