Стаття 556. Конфіденційність

1. На прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.

2. За необхідності погоджуються умови та терміни збереження конфіденційних відомостей, отриманих у результаті виконання запиту.

1. Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. конфіденційною с інформація про фізичну особу, а також інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визнаних законом.

2. У межах коментованої статті до конфіденційної належить інформація про факт отримання запиту, його зміст та відомостей, отриманих у результаті його виконання. Поширення такої інформації може унеможливити належне виконання міжнародної правової допомоги. Інформація може бути поширена виключно у межах уповноважених та компетентних органів, які беруть участь у наданні міжнародної правової допомоги.