Стаття 564. Вручення документів

1. За запитом компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу документи та рішення, долучені до такого запиту, вручаються особі, визначеній у запиті, в порядку, встановленому цією статтею.

2. Слідчий, і іноземної де

, прокурор або суд для виконання запиту компетентного ор-інозевної держави про міжнародну правову допомогу викликає особу для вручення документів. Якщо особа не з'явилася без поважних причин, до неї може бути застосовано привід у порядку, передбаченому цим Кодексом.

3. Орган досудового розслідування, слідчий, прокурор або суд складає протокол про вручення особі документів із зазначенням місця та дати їх вручення. Протокол підписується особою, якій вручено документи, з викладом її заяв або зауважень при отриманні документів. У випадках, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, складається також окреме підтвердження, що підписується особою, яка отримала документи, та особою, яка здійснила їх вручення.

4. У разі відмови особи отримати документи, що підлягають врученню, про це зазначається у протоколі. При цьому документи, що підлягають врученню, вважаються врученими, про що зазначається у протоколі.

5. Якщо документи, що підлягають врученню, не містять перекладу українською мовою і складені мовою, яка є незрозумілою особі, зазначеній у запиті, така особа має право відмовитися отримати документи. У такому разі документи вважаються такими, вручення яких не відбулося.

6. Протокол про вручення документів передається разом з іншими документами, доданими до запиту, компетентному органу іноземної держави у порядку, передбаченому статтею 558 цього Кодексу.

1. Коментованою статтею визначено порядок надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів особі, яка перебуває на території України.

2. Особами, уповноваженими здійснювати вручення документів, є слідчий, прокурор або суддя, які мають право викликати особу для вручення їй документів та рішень, долучених до запиту про міжнародну правову допомогу. Закон дозволяє застосувати привід до особи, яка добровільно не з'явилася на виклик уповноваженої особи для вручення документів.

3. Вручення документів оформляється протоколом, в якому повинно бути зазначено місце і дата вручення документів. Особа, котрій вручаються документи, може робити заяви і зауваження, які мають бути зафіксовані у протоколі. Окрім протоколу, вручення документів може бути зафіксовано в окремому документі - підтвердженні, яке містить інформацію про результат виконання вручення.

4. Відмова особи від одержання документів повинна бути зафіксована у протоколі. Відмова особи від одержання означає, що процесуально особі вручені документи та рішення.

->. Частина 5 коментованої статті встановлює вимоги до мови доку-'в, які підлягають врученню. Документ повинен містити переклад

1108

1109

українською мовою або має бути викладений мовою, яка зрозуміла одержувачу. Недотримання вимог и щодо мови документів унеможливлюй виконання процесуальної дії, якщо особа відмовилася від отримання таких/документів, а не процесуально означає, що документи вважаються такими, вручення яких не відбулося.