Стаття 571. Створення і діяльність спільних слідчих груп

1. Для проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох держав, або якщо порушуються інтереси цих держав, можуть створюватися спільні слідчі групи.

2. Генеральна прокуратура України розглядає і вирішує питання про створення спільних слідчих груп за запитом слідчого органу досудового розслідування України, прокурора України та компетентних органів іноземних держав.

3. Члени спільної слідчої групи безпосередньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою інформацією. Координацію їх діяльності здійснює ініціатор створення спільної слідчої групи або один з її членів.

4. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконуються членами спільної слідчої групи тієї держави, на території якої вони проводяться.

1. Коментована стаття дозволяє створювати міждержавні слідчі групи за умов, якщо: а) є необхідність проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях кількох держав; б) кримінальним правопорушенням порушуються інтереси кількох держав.

1116

2 Ініціатива щодо створення спільних слідчих груп може надходити від: а) слідчого Органу досудового розслідування України; б) прокурора України; в) компетентного органу іноземної держави. Єдиним органом, уповноваженим розглядати і вирішувати питання щодо доцільності створення спільних слідчих груп, є Генеральна прокуратура України.

3. Водночас, після створення таких груп взаємодія їх членів є безпосередньою. Обов'язок щодо координації діяльності може покладатися на ініціатора створення спільної слідчої групи або одного з її членів.

4. Статтею встановлено, що слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконуються членами спільної слідчої групи тієї держави, на території якої вони проводяться, тому роль представників іноземної держави у слідчій групі має дорадчий характер та виявлення ініціативи. Закон не наділяє представників іноземної держави у слідчій групі повноваженнями на вчинення слідчих (роз-шукових) та інших процесуальних дій.