Стаття 570. Прикордонне переслідування

1. У разі проведення компетентними органами України прикордонного переслідування особи, яка вчинила незаконне переміщення через державний кордон України, проводиться розслідування її незаконної діяльності на території України згідно з вимогами цього Кодексу.

2. Матеріали кримінального провадження щодо документування незаконної діяльності зазначеної особи на території України згідно з міжнародними договорами про прикордонне переслідування передаються відповідним органам держави, де цю особу притягнуто до кримінальної відповідальності, а в разі одержання таких матеріалів від відповідних органів іншої держави, вони долучаються до матеріалів досудового розслідування.

Стаття регулює процесуальні особливості міжнародної правової допомоги при прикордонному переслідуванні особи, яка вчинила незаконне переміщення через державний кордон України. Коментована стаття має особливе значення для забезпечення повноти розслідування незаконної діяльності особи, яка вчинила злочин на території різних держав. Сутність такого різновиду міжнародної правової допомоги, як прикордонне переслідування полягає у тому, що кожна держава розслідує незаконну діяльність особи на своїй території, а згодом матеріали кримінального провадження об'єднуються в одне провадження або на території України, або на території іноземної держави.