Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу

1. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

1. Закон не робить виключення для процесуальних дій, проведення яких

требує спеціального дозволу, у випадку, якщо такі дії проводяться в поряд-

надання міжнародної правової допомоги. Загальний порядок одержання

1106

1107

p

 

спеціального дозволу повинен бути дотриманий, незважаючи на відсутність вимоги щодо одержання спеціального дозволу для процесуальної дії за законодавством запитуючої сторони.

2. Прокурор або суд, який уповноважений надавати спеціальний дозвіл для проведення процесуальної дії, вирішує питання про її проведення, керуючись матеріалами, наданими в межах звернення компетентним органом іноземної держави згідно із правилами, закріпленими в КПК.

3. Статтею врегульовано і порядок проведення процесуальних дій, які потребують спеціального дозволу при зверненні за правовою допомогою до іноземної держави. Законодавство незалежно від того, як вирішується питання спеціального дозволу запитуваною стороною, вимагає наявності такого дозволу, наданого прокурором або судом у порядку, встановленому КПК, у випадку звернення компетентним органом України для проведення процесуальної дії на території іноземної держави. Отже, одним із необхідних документів, який долучається до матеріалів запиту, є копія дозволу, наданого уповноваженим органом України для проведення процесуальної дії.