Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

1.  Шкода, завдана третім особам у зв´язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах.

2.  Шкода, завдана у зв´язку з користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати.

Умова договору найму про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати, є нікчемною.

Заподіяння шкоди іншій особі не завжди породжує деліктне зобов´язання. Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебували між собою у зобов´язальних відносинах або шкода виникла незалежно від існуючих між сторонами зобов´язальних відносин.

Відсутність між потерпілим і заподіювачем зобов´язальних відносин до заподіяння шкоди не означає, що між ними не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони перебували в абсолютних цивільних правовідносинах, змістом яких є абсолютне суб´єктивне цивільне право та абсолютний суб´єктивний цивільний обов´язок. Абсолютність суб´єктивного цивільного права полягає в тому, що воно охороняється від усіх і кожного, хто підпорядкований даному правовому режиму. До абсолютних прав належать: право власності, право на недоторканність життя і здоров´я, честі та гідності, особистої свободи, право на охорону здоров´я тощо. Якщо абсолютне суб´єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов´язок також покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов´язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від порушення чужого абсолютного суб´єктивного права. Невиконання такого обов´язку завжди призводить до порушення чужого суб´єктивного права і за наявності передбачених законом інших підстав породжує деліктне зобов´язання.

Згідно зі ст. 780 ЦК шкода, завдана третім особам у зв´язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах. Шкода, завдана у зв´язку з користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати.

Нікчемним визнається договір найму, який містить умову про звільненя наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати.