РОЗДІЛ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (ст.364-370)

             Якщо виконавцем переважної більшості злочинів, передбачених в розд. XVII Особливої частини КК, може бути, як правило, спеціальний суб’єкт (службова особа публічного чи приватного права або особа, яка надає публічні послуги), то організа­тором, підбурювачем чи пособником цих злочинів можуть визнаватись і приватні особи, діяння яких потрібно кваліфікувати в таких випадках ще й за відповідними частинами ст. 27 КК (п. 3 ППВСУ від 26 грудня 2003 р.).