Стаття 195. Погроза знищення майна

Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загально- небезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.

(Стаття 195 в редакції Закону України № 270-УІ від 15 квітня 2008 р.) реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози. Щодо поняття погрози і по­няття знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебез- печним способом див. коментар до статей 129 і 194 КК. За об’єктивними ознаками погроза повинна бути такою (її інтенсивність, обставини дій особи, що загрожує, засоби загрози, особистість винного, серйозність його намірів тощо), щоб були реальні підстави побоюватися з боку особи, якій адресована погроза, здійснення такої загрози.

Цей злочин є злочином з усіченим складом та вважається закінченим з моменту здійснення погрози, за наявності реальних підстав побоюватися її виконання. Якщо після погрози майно знищене, вчинене слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 194 КК.

  1.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мотиви і мета погрози можуть бути різними - помста, ненависть, нездорова конкуренція тощо. Якщо погроза здійснюється з хуліганських мотивів у процесі вчинення хуліган­ських дій, вчинене охоплюється ст. 296 КК (хуліганство) і додаткової кваліфікації за ст. 195 КК не потребує. Погроза знищення майна, поєднана із вимаганням, тобто ви­могою передачі чужого майна або права на майно, або вчинення будь-яких дій май­нового характеру на користь винного, кваліфікується за ст. 189 КК як вимагання.
  2.  Суб’єкт злочину - загальний, будь-яка особа, яка досягла 16 років.