• strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 293. Групове порушення громадського порядку

Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях -

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 1.  Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що зазначені дії при­зводять до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення робо­ти транспорту, підприємства, установи чи організації. Від них потерпають суспільні відносини, що забезпечують обстановку нормального спокою і поведінку громадян, у різних сферах соціального спілкування.
 2.  З об’єктивної сторони злочин полягає в організації групових дій, що призвели до зазначених у законі наслідків, або в активній участі у вчиненні таких дій.
 3.  Під організацією групових дій слід розуміти як підготовку чи безпосереднє створення групи, так і організацію вчинення таких дій або керівництво ними.

Організація - це вияв дійової ініціативи, підготовка до вчинення цього злочину, залучення учасників таких дій, розподіл обов’язків між ними, розробка сценарію їхньої поведінки, безпосереднє керівництво діями групи тощо.

Активна участь полягає в особистій, значній за характером чи обсягом участі у вчиненні таких дій. Прикладом можуть бути заклики до вчинення зазначених у дис­позиції дій, показ чи пояснення іншим учасникам, як треба діяти, дії, вчинені всупереч вимогам представників влади, непокора їхнім розпорядженням, створення значних перешкод для нормальної роботи підприємств, установ, організацій, блокування руху транспорту тощо.

 1.  Груповими визнаються дії значної кількості людей, які своїми спільними діями грубо порушують громадський порядок або суттєво порушують роботу транспорту, підприємства, установи чи організації.
 2.  Цей злочин вважається закінченим, якщо такі дії спричинили грубе порушення громадського порядку або суттєве порушення роботи транспорту, підприємства, уста­нови чи організації. Грубим слід визнавати таке порушення громадського порядку, яке заподіяло останньому істотної шкоди, порушило норми чи правила поведінки й об­становку суспільного спокою, що значно ускладнили нормальну роботу чи відпочинок людей. При цьому слід враховувати місце, час вчинення діяння, кількість учасників, характер і тяжкість наслідків, кількість потерпілих та ін. Суттєвим необхідно вважа­ти таке порушення, яке істотно змінило функціонування будь-якого виду транспорту, підприємства, установи чи організації. Це може бути дезорганізація їх роботи, суттє­ве порушення графіка роботи, зрив чи зупинення на значний проміжок часу виробни­чого процесу тощо. Однак ці дії не супроводжуються погромами, підпалами, насиль­ством над людьми й іншими діями підвищеної небезпеки, що завжди має місце при вчиненні масових заворушень.
 3.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усві­домлює суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає можливість грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, під­приємства, установи чи організації і бажає цього. Слід зазначити, що мотиви вчинен­ня такого діяння можуть бути різними, крім хуліганських. Тому відсутність мотивів, що виражають явну неповагу до суспільства, відрізняє злочин, передбачений ст. 293 КК, від хуліганства, вчиненого групою осіб, для якого такі мотиви обов’язкові (ч. 2 ст. 296 КК).
 4.  Суб’єкт цього злочину - спеціальний. Відповідальності підлягають тільки ор­ганізатори й активні учасники, які досягли 16 років.