• strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

 1.  Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографіч­ного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберіган­ня, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розпо­всюдження, а також примушування до участі в їх створенні -

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

 1.  Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, за­собів її виготовлення і демонстрування.

 1.  Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повтор­но або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, ма­теріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюджен­ня і демонстрування.

 1.  Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порногра­фічного характеру -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавлен­ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсю­дження і демонстрування.

 1.  Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за по­передньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з по­збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відео- продукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(Стаття 301 у редакції законів України № 1520-VI від 11 червня 2009р. та № 1819-VI від 20 січня 2010 р.)

 1.  Ця стаття забороняє ввезення, виготовлення, зберігання, збут і розповсюдження продукції порнографічного характеру, що повністю відповідає основним положенням Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. № 1296-IV- ВР у редакції Закону України № 1520-VI від 11 червня 2009 р., № 1819-VI від 20 січня 2010 р. та статей і і 2 Міжнародної конвенції про запобігання обороту по­рнографічних видань та торгівлі ними, укладеної в Женеві І2 вересня І923 р.
 2.  Суспільна небезпечність дій, що утворюють цей злочин, полягає в тому, що вони посягають на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків. Такі дії знаходяться в явній суперечності з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей. Завдають шкоди їх моральному вихованню, особливо неповно­літніх, шляхом одіозної сексуальної інформації призводять до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми.
 3.  Предметом злочину, передбаченого ч. і ст. 301 КК, є різні друковані чи руко­писні твори, малюнки з натури, натуралістичні фото-, фотомонтажні та інші матері­альні предмети, змістом яких є непристойне зображення порнографічного характеру. Предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК, є кінофільми, аудіо- й відеопро- дукція, відеозаписи, продукція засобів масової інформації, в тому числі реклама, матеріальні носії комп’ютерних програм, дискети та інші матеріальні носії інформації порнографічного характеру (див. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. № І296-ІУ-ВР у редакції Закону України № І8І9-УІ від 20 січня 20І0р.). Предметом злочину, передбаченого частинами 4 та 5 ст. 301 КК є аналогічна продукція, що містить дитячу порнографію.

На відміну від творів і предметів зображувально-художнього, наукового чи еротич­ного характеру, предмети порнографічного характеру за своїм змістом у цинічній фор­мі відображають статеві органи або натуралістичне чи протиприродне зображення сексуальних відносин. Це предмети, призначені для збудження нездорових чи проти­природних сексуальних потреб інших осіб і тим самим деформації моральних уявлень і нахилів у сфері статевих стосунків. Тому не належать до предметів цього злочину мистецькі твори, у яких відображена краса людського тіла і навіть виявлення природних інтимних почуттів, де відсутні грубий натуралізм і сексуальна вульгарність.

При вирішенні питання про визнання відповідного твору чи зображення пред­метом цього злочину необхідно враховувати названий раніше перелік фільмів, які за висновками експертної комісії Міністерства культури і мистецтв визнані порно­графічними (див. коментар до ст. 300). А в інших випадках, якщо є сумнів у по­рнографічності твору чи предмета, - з урахуванням висновку мистецтвознавчої експертизи.

 1.  Об’єктивну сторону цього злочину утворює вчинення будь-якої із зазначених у диспозиції ст. 301 КК дій. Це ввезення в Україну творів, зображень або інших пред­метів порнографічного характеру, їх виготовлення, зберігання, перевезення або інше переміщення з метою збуту чи розповсюдження, або їх збут чи розповсюдження, у тому числі інформаційне, а також примушування до участі в їх створенні. Усі ці дії, за винятком особливостей предмета злочину, не відрізняються від аналогічних дій, що утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 300 КК, при характе­ристиці якої був зроблений їх аналіз.

Злочин визнається закінченим із моменту вчинення будь-якої із зазначених у дис­позиції статті дій.

 1.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усві­домлює порнографічний зміст твору чи предмета, суспільно небезпечний характер свого діяння і бажає його вчинення. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета збуту чи розповсюдження зазначених предметів, а збут, розповсюдження та примушування до участі у створенні такого предмета можуть мати корисливу або іншу мету.
 2.  Суб’єкт - особа, яка досягла 16-річного віку, а за примушування неповнолітніх до участі у створенні таких предметів - 18-річного віку.
 3.  За частиною 2 ст. 301 КК настає відповідальність за дії, визначені в ч. 1 ст. 301 КК, якщо вони вчинені щодо кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм порнографічного характеру, а також за збут неповнолітнім чи розповсюджен­ня серед них творів, зображень або інших предметів такого змісту (див. затверджений Міністерством культури і мистецтв України від І липня І999р. за № 9-32І6/17 пере­лік фільмів, які визнані порнографічними).
 4.  За частиною 3 ст. 301 КК настає відповідальність за дії, визначені в частинах 1 і 2 цієї статті за умови, що вони вчинені повторно або за попередньою змовою гру­пою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі. Повторність буде у разі вчи­

 

 

нення будь-якої із зазначених у частинах 1 і 2 статті дій хоча б удруге незалежно від того, була чи ні особа засуджена за раніше вчинений такий злочин (див. коментар до ст. 32КК). Ознака попередньої змови має місце, коли між двома чи більше суб’єктами до початку злочину відбулася змова про спільне його вчинення (див. коментар до ст. 28 КК). Відповідно до примітки до ст. 301 ознака отримання доходу у великому розмірі буде тоді, коли його сума у двісті і більше разів перевищує н. м. д. г.

 1.  Частина 4 ст. 301 КК встановлює відповідальність за дії, передбачені частина­ми 1 або 2 цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порногра­фічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп ’ютерних програм порнографічного характеру. Перша ознака буде у разі, коли зазначені в час­тинах 1 або 2 твори, предмети або інша продукція порнографічного характеру містять натуралістичне, непристойне зображення статевих органів чи сексуальних стосунків за участю дітей, тобто осіб, які не досягли повноліття. Згідно зі змінами, внесеними Законом України № 1819-УІ від 20 січня 2010 р. у ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону Укра­їни «Про захист суспільної моралі», дитяча порнографія - це зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельова- ній відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях. Примушування неповнолітніх має місце, коли повнолітня особа скоює дії, спрямовані на те, щоб шляхом фізичного або психічного впливу змусити неповнолітню особу всупереч її волі взяти участь у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру.
 2.  Частина 5 ст. 301 КК передбачає відповідальність за дії, зазначені у ч. 4 цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі. Ці ознаки відомі (див. коментар до ч. 3 ст. 301 КК). Однак слід враховувати, що повторність матиме місце у разі вчинення двох чи більше діянь, предмети яких містять дитячу порнографію, а змова відбулася теж щодо вчинення діяння, предметом якого є дитяча порнографія.