Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 3. Визначення понять

Поняття публічної служби є ширшим за державну службу, ним охоплюються як державна служба, так і ті види служби, що не є державними, але створені для захисту публічного інтересу. Державною службою, згідно із ст. 1 Закону України від 26 грудня 1993 р. "Про державну службу", є професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхньому апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Діяльність на державних політичних посадах має свою специфіку і відрізняється особливим порядком призначення або обрання та звільнення з посад і припинення повноважень, а також особливим видом відповідальності (політичної), що має відкритий публічний характер. До посад державних політичних діячів Концепцією реформи адміністративного права віднесено посади Президента України, народних депутатів, міністрів тощо. Стратегією реформування державної служби виокремлюються   посади   політичні,   які   включають   посади Прем'єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів України та деякі інші посади. Незалежно від того, як питання розмежування державної служби, політичної служби буде вирішено у чинному законодавстві, всі посади, які віднесені до публічної служби, наділені владними повноваженнями, а особи, що їх обіймають є суб'єктами владних повноважень, а отже, можуть бути відповідачами при розгляді адміністративної справи.

До публічної належить також служба в органах місцевого самоврядування, яка, відповідно до ст. 1 Закону України від 6 квітня 2004 р. "Про службу в органах місцевого самоврядування" є професійною, на постійній основі діяльністю громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

36

 

Служба в органах місцевого самоврядування має багато спільних рис із державною службою. В основі обох видів публічної служби є певна кількість спільних принципів. Водночас служба в органах місцевого самоврядування характеризується специфічними рисами та принципами, зокрема, це діяльність в органах місцевого самоврядування, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, основною метою її є реалізація функцій місцевого самоврядування, вирішення його завдань, забезпечення добробуту місцевих територіальних громад.

До посадових осіб органів місцевого самоврядування належать не всі працівники цих органів, а лише керівники місцевого самоврядування; керівники органів місцевого самоврядування; відповідальні працівники органів місцевого самоврядування, які займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Керівниками місцевого самоврядування є сільський, селищний та міський голова, який є одноосібним представником відповідної територіальної громади. До керівників органів місцевого самоврядування належать голови районних, районних у містах, обласних рад, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів місцевого самоврядування, відповідних підрозділів цих органів.