ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

 

  

 

          Про кооперацію. Закон України від 10.07.2003. — ОВУ. — 2003. — № 33. - Ст. 1774. — Із змін. від 04.06.2009.

          Про вибори Президента України. Закон України в ред. від 18.03.2004. — ОВУ. — 2004. — № 14. — Ст. 959. — Із змін. від 14.04.2009; 21.08.2009; 03.02.2010.

          Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України. Закон України в ред. від 18.03.2004. — ОВУ. — 2004. — № 15. — Ст. 1026.

          Про міжнародні договори України. Закон України від 29.06.2004. — ОВУ. —

                — № 35. — Ст. 2317.

          Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004. — ОВУ. —

                — № 27. — Ст. 1763. — Із змін. від 06.07.2005; 19.12.2006; 12.01.2007; 22.02.2007; 29.05.2007; 28.12.2007.

          Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю. Закон України від 04.11.2004. — ОВУ. — 2004. — № 47. — Ст. 3097.
 

 

 
          Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 06.04.2004. — ОВУ. —

                 — № 14. — Ст. 965. — Із змін. від 06.07.2005; 21.12.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 14.03.2006; 12.01.2007; 17.03.2009; 14.04.2009.

          Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. За­кон України від 03.03.2005. — ОВУ. — 2005. — № 14. — Ст. 700. — Із змін. від 12.01.2006; 25.06.2009; 17.11.2009.

          Про міжнародне приватне право. Закон України від 23.06.2005. — ОВУ. —

                 — № 29. — Ст. 48. — Із змін. від 18.03.2004; 21.01.2010.

          Про вибори народних депутатів України. Закон України в ред. від 07.07.2005. — ОВУ. — 2005. — № 33. — Ст. 1983. — Із змін. від 17.11.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 14.03.2006; 01.06.2007; 28.12.2007; 14.04.2009.

          Про Дисциплінарний статут митної служби України. Закон України від 06.09.2005. — ОВУ. — 2005. — № 39. — Ст. 2428.

          Про Державний бюджет України на 2006 рік. Закон України від 20.12.2005. — ОВУ. — 2005. — № 52. — Ст. 3251. — Із змін. від 19.01.2006; 23.02.2006;

14.03.2006.

          Про комітети Верховної Ради України. Закон України в ред. від 22.12.2005. — ОВУ. — 2006. — № 3. — Ст. 82. — Із змін. від 23.10.2009.

          Про телебачення і радіомовлення. Закон України в ред. від 12.01.2006. — ОВУ. — 2006. — № 7. — Ст. 339. — Із змін. від 18.03.2008; 25.06.2009.

          Про карантин рослин. Закон України в ред. від 19.01.2006. — ОВУ. — 2006. — № 7. — Ст. 340.

          Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України від 16.03.2006. — ОВУ. — 2006. — № 15. — Ст. 1071.

          Про військовий обов´язок і військову службу. Закон України в ред. від 04.04.2006. — ОВУ. — 2006. — № 17. — Ст. 1261. — Із змін. від 28.12.2007; 11.04.2008; 03.06.2008; 05.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009; 21.01.2010.

          Про аудиторську діяльність. Закон України в ред. від 14.09.2006. — ОВУ. —

                 — № 41. — Ст. 2718.

          Про управління об´єктами державної власності. Закон України від 21.09.2006. — ОВУ. — 2006. — № 41. — Ст. 2726.

          Про ветеринарну медицину. Закон України в ред. від 16.11.2006. — ОВУ. —

                 — № 51. — Ст. 3382. — Із змін. від 18.09.2008.

          Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 21.12.2006. — ОВУ. —

                 — № 6. — Ст. 207. — Із змін. від 16.03.2009; 22.12.2009.

          Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 16.05.2008. — ОВУ. — 2008. — № 36. — Ст. 1196. — Із змін. від 06.05.2008; 03.06.2008; 31.07.2008; 02.09.2008; 03.09.2008; 19.09.2008; 24.09.2008; 31.10.2008; 12.12.2008.

          Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України від 23.09.2008. — ОВУ. — 2008. — № 78. — Ст. 2598.

          Про Державний бюджет України на 2009 рік. Закон України від 26.12.2008. — ОВУ. — 2008. — № 100. — Ст. 3299. — Із змін. від 03.02.2009; 05.03.2009; 17.03.2009; 21.05.2009; 10.06.2009; 23.06.2009; 21.08.2009; 23.10.2009; 06.11.2009; 15.12.2009;

16.12.2009.

          Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення. Закон України від 25.12.2008. — ОВУ. — 2009. — № 1. — Ст. 9.

          Про засади запобігання та протидії корупції. Закон України від 11.06.2009. — ОВУ. — 2009. — № 53. — Ст. 1822. — Із змін. від 23.12.2009; 10.03.2010.

          Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати. Закон України від 25.06.2009. — ОВУ. — 2009. — № 53. — Ст. 1831.

          Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Закон України від 20.10.2009. — ОВУ. — 2009. — № 85. — Ст. 2856.

          Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Закон України від 06.11.2009. — ОВУ. — 2009. — № 89. - Ст. 3001.

ДЕКРЕТЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

          Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ДКМ)4. — Із змін. від 19.01.2006.

          Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави. Дек­рет Кабінету Міністрів України від 23.04.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ДКМ)11.

АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «за­конодавство»). Рішення Конституційного Суду України від 09.07.98 № 12-рп/98. — ОВУ. — 1998. — № 32. — Ст. 1209.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними подан­нями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (справа про свободу утворення профспілок). Рішення Конституційного Суду України від 18.10.2000 № 11-рп/2000. — ОВУ. — 2000. — № 43. — Ст. 1857.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування). Рішення Конституційного Суду України від 27.01.2004 № 1-рп/2004. — ОВУ. — 2004. — № 5. — Ст. 250.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, за­твердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (справа про Дисциплінарний статут прокуратури). Рішення Конституційного Суду України від 22.06.2004 № 13-рп/2004. — ОВУ. —

               — № 26. — Ст. 1710.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 14 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Рішення Конституційного Суду України від 15.09.2009 № 21-рп/2009. — ОВУ. — 2009. — № 73. — Ст. 2514.