Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345. — ОВУ. — 2000. — № 29. — Ст. 1245. — Із змін. від 11.01.2010.

          Положення про конкурсну комісію. Затв. наказом Фонду державного майна України від 04.10.2000 № 2074. — ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1808. — Із змін. від 04.03.2005.

          Загальні правила поведінки державного службовця. Затв. наказом Головного управління державної служби від 23.10.2000 № 58. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1971.

          Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307. — ОВУ. — 2000. — № 51. — Ст. 2237. — Із змін. від 07.07.2005; 14.11.2005; 30.10.2006; 22.08.2008;

                            02.2009; 27.07.2009; 23.12.2009.

          Інструкція про застосування переліку професійних захворювань. Затв. на­казом Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2000 № 374/68/338. — ОВУ. — 2001. — № 5. — Ст. 199.

          Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122. — ОВУ. — 2001. — № 14. — Ст. 634.

          Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260. — ОВУ. — 2001. — № 27. — Ст. 1219. — Із змін. від 29.06.2005.

          Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в ор­ганах соціального захисту населення України. Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 10.08.2001 № 339. — ОВУ. — 2001. — № 47. — Ст. 2127. — Із змін. від 03.08.2006.

          Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516. — ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2403.

          Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455. — ОВУ. — 2001. — № 49. — Ст. 2216.

           Порядок видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.12.2001 № 482. — ОВУ. —

               — № 3. — Ст. 105. — Із змін. від 11.07.2005.

           Інструкція про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно- курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Затв. наказом правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001 № 51. — УК. — 25.01.2002. — Із змін. від 14.05.2002; 18.04.2003; 04.03.2004; 25.06.2004; 18.02.2005; 02.06.2005.

           Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18. — ОВУ. —

               — № 6. — Ст. 254.

           Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12. — ОВУ. — 2002. — № 6. — Ст. 259.

           Положення про проходження служби основним особовим складом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості. Наказ Міністерства палива та енергетики від 22.01.2002 № 25. — ОВУ. — 2002. — № 13. — Ст. 693.

           Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 № 219. — ОВУ. — 2002. — № 17. — Ст. 913. — Із змін. 20.06.2007.

           Висновок Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів від 15.04.2002 № 4/17. — ОВУ. — 2002. — № 17. — Ст. 909.

           Примірний статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Затв. наказом Міністерства освіти України від 29.04.2002 № 284. — Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України — 2001. — № 12.

           Перелік психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Служби безпеки України від 13.05.2002 № 174/136. — ОВУ. — 2002. — № 22. — Ст. 1085.

           Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

           Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабора­торних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

           Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

           Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ви­щих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації. Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744. — ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1515.

           Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.03 № 368. — ОВУ. — 2003. — № 52. — Ст. 2856.

          Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Затв. наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці в ред. від 15.12.2003 № 244. — ОВУ. — 2004. — № 2. — Ст. 64. — Із змін. від 16.11.2007.

          Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань. Затв. нака­зом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 № 270/1560. — ОВУ. — 2004. — № 2. — Ст. 90. — Із змін. від 23.09.2008.

          Інструкція зі статистики заробітної плати. Затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. — ОВУ. — 2004. — № 4. — Ст. 200.

          Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії. Затв. наказом Фонду Державного майна України від 05.04.2004 № 662. — ОВУ. — 2004. — № 29. — Ст. 1975.

          Про порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 12.07.2004 № 171.

          Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126. — ОВУ. — 2004. — № 45. — Ст. 2984. — Із змін. від 18.02.2008.

          Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фон­ду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406. — ОВУ. — 2004. — № 47. — Ст. 3111. — Із змін. від 24.11.2006.

          Типове положення про службу охорони праці. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255. — ОВУ. —