ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

№ 17. — Ст. 720. — Із змін. від 30.05.2000

  
 

06.05.2001

12.03.2005

26.06.2007

  
 

30.08.2000

26.05.2004

31.01.2007

  
 

06.09.2000

29.06.2004

21.03.2007

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
          Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 851. — ОВУ. — 1999. — № 20. — Ст. 902. — Із змін. від 09.08.2001; 17.07.2003; 10.08.2006.

          Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859. — ОВУ. — 1999. — № 21. — Ст. 957. — Із змін. від 28.04.2000; 19.04.2006; 28.01.2009.

          Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159. — ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1239. - Із змін. від 20.08.2003; 17.12.2003; 30.07.2008.

          Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.99 № 1374. — ОВУ. — 1999. — № 31. — Ст. 1613. — Із змін. від 13.12.2001; 16.06.2003; 17.07.2003; 08.12.2009.

          Положення про атестацію наукових працівників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 № 1475. — ОВУ. — 1999. — № 33. — Ст. 1719.

          Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571. — ОВУ. —

                 — № 35. — Ст. 1794. — Із змін. від 06.09.2000.

          Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. — ОВУ. — 1999. — № 44. — Ст. 2188.

          Про продовження чинності постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. № 525. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 № 62. — ОВУ. —

                 — № 3. — Ст. 77.

          Про утворення Державного департаменту з нагляду за охороною праці. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 633. — ОВУ. — 2000. — № 15. — Ст. 618.

          Про управління корпоративними правами держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 791. — ОВУ. — 2000. — № 20. — Ст. 827. — Із змін. від 16.05.2001; 28.01.2004.

          Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964. — ОВУ . — 2000. — № 24. — Ст. 1016. — Із змін. від 26.09.2001; 30.09.2009.

          Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та ви­пробувань космічних засобів. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1193. — ОВУ. — 2000. — № 31. — Ст. 1315. — Із змін. від 18.05.2001; 26.04.2003; 14.04.2004; 16.06.2004.

          Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодав­ства про працю. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1351. — ОВУ. — 2000. — № 35. — Ст. 1503.

          Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423. — ОВУ. — 2000. — № 37. — Ст. 1588. — Із змін. від 16.05.2001; 27.03.2003.

          Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих

видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню не­безпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465. — ОВУ. — 2000. — № 39. — Ст. 1656. — Із змін. від 25.05.2006; 26.06.2007.

          Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно- рятувальних служб. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1540. — ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1781.

          Про затвердження переліку професійних захворювань. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1940.

          Положення про проведення атестації державних службовців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922. — ОВУ. — 2001. — № 1-2. — Ст. 27. — Із змін. від 25.12.2002; 02.06.2003; 29.10.2003; 17.11.2004; 18.05.2005; 26.07.2006; 21.05.2009.

          Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 74. — ОВУ. — 2001. — № 5. — Ст. 182. — Із змін. від 18.05.2001; 05.04.2002; 22.01.2005; 22.08.2007; 25.10.2008; 28.10.2009.

          Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150. — ОВУ. — 2001. — № 7. — Ст. 285. — Із змін. від 04.06.2003; 11.01.2006; 22.06.2007; 10.09.2008; 27.01.2010.

          Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159. — ОВУ. — 2001. — № 8. — Ст. 322. — Із змін. від 09.08.2001; 31.03.2003.

          Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163. — ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 352. — Із змін. від 02.12.2009.

          Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних фондів. По­станова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225. — ОВУ. — 2001. — № 11. — Ст. 436. — Із змін. від 21.06.2001; 11.04.2002; 26.04.2003; 13.12.2004.

          Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характе­ру. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270. — ОВУ. —

               — № 13. — Ст. 543. — Із змін. від 21.11.2007; 19.08.2009.

          Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку прове­дення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559. — ОВУ. — 2001. — № 21. — Ст. 950. — Із змін. від 15.02.2002; 02.06.2004.

          Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2001 № 741. — ОВУ. — 2001. — № 27. — Ст. 1213. — Із змін. від 19.12.2001; 04.08.2004.

          Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечен­ня) для розрахунку виплат за загальнообов´язковим державним соціальним страхуван­ням. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266. — ОВУ. —

               — № 40. — Ст. 1802. — Із змін. від 22.02.2006; 18.07.2007; 08.12.2009.

          Типова форма контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 р. № 1334. — ОВУ. — 2001. — № 42. — Ст. 1885.

          Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1706. — ОВУ. — 2001. — № 51. — Ст. 2303. — Із змін. від 13.03.2002;

04.08.2004.