ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

          Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

          Раціони харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів. Затв. по­становою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

          Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів. Затв. поста­новою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та Секретаріатом ВЦРПС від 16.08.77 № 255/16. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1977.

№ 11. — Ст. 26.

          Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосу­вання в процесі виробництва. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 28.12.77 № 447/24. — ЗП СРСР. — 1978. — № 26. — Ст. 167. — Із змін. від 14.09.81.

          Положення про порядок та умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та Секретаріатом ВЦРПС від 29.04.80 № 111/8­

          — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1980. — № 8.

          Положення про робочий час і час відпочинку робітників і службовців, що зайняті на роботах в лісовій промисловості і лісовому господарстві, і порядок оплати праці при подовжених і скорочених робочих змінах. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР від 29.10.80 № 330/П-12. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1981. — № 12.

          Положення про умови праці надомників. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР від 29.10.81 № 275/17-99. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1982. — № 1.

          Інструкція про порядок і умови суміщення професій (посад). Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР, Міністерства фінансів СРСР та ВЦРПС від 14.05.82 № 53-ВЛ. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1982. — № 8.

          Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 06.06.84 № 170/10-101. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1984. — № 9. — Ст. 23.

          Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 № 213. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1984. — № 11.

          Про затвердження типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів в виробничих об’єднаннях та на підприємствах. Постанова Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 12.08.85 № 270/17-2. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1986. — № 2.
 

 

 
           Положення про порядок проведення атестації керівних, наукових, інженерних працівників і спеціалістів науково-дослідних установ, конструкторських, технологічних, проектних, пошукових і інших організацій науки. Затв. постановою Державно­го комітету з питань науки і техніки, Державного комітету з питань будівництва і Держкомпраці СРСР від 17.02.86 № 38/20/50. — Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. — 1986. — № 5.

           Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях ре­комендоване споживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.11.87 № 4430-87. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 4.

           Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 4.

           Основні положення про вахтовий метод організації робіт. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням від 31.12.87 № 794/33­82. — Бюлетень НАМВ СРСР. — 1990. — № 8.

           Тимчасова методика визначення розміру шкоди (збитків), завданої порушенням господарських договорів. Схвалена Державною Комісією при Раді Міністрів СРСР з економічної реформи 21.12.90. — Экономика и жизнь. — 1991. — № 3. — С. 15.