ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Про порядок застосування Закону України «Про тимчасове зупинення по­вноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України». Закон України від 21.11.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)12.

          Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)10. — Із змін. від 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 01.03.2005; 25.03.2005; 02.06.2005; 20.12.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 19.12.2006; 08.02.2007; 27.04.2007; 17.05.2007; 28.12.2007; 12.02.2008.

          Про статус суддів. Закон України від 15.12.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)13. — Із змін. від 06.07.2000; 21.06.2001; 18.03.2004; 17.11.2005; 19.12.2006; 18.06.2007; 09.07.2007; 28.12.2007.

          Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання. Закон України в ред. від 19.12.1992. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(З)9.

          Про адвокатуру. Закон України від 19.12.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)15. — Із змін. від 10.01.2002; 07.02.2002; 11.07.2003; 17.11.2005; 16.11.2006; 01.10.2008.

          Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26.01.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 5 (З)16. — Із змін. від 10.01.2002; 15.05.2003; 27.11.2003; 12.01.2005; 15.12.2005; 15.03.2006; 01.12.2006; 28.12.2007.

          Про дорожній рух. Закон України від 30.06.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(3)13. — Із змін. від 07.02.2002; 15.05.2003; 10.07.2003; 19.02.2004; 19.01.2006; 24.09.2008.

          Про колективні договори і угоди. Закон України від 01.07.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)1. — Із змін. від 15.04.2008.

          Про нотаріат. Закон України від 02.09.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)2. — Із змін. від 10.01.2002; 15.05.2003; 18.11.2003; 06.09.2005; 15.12.2005; 15.03.2006; 01.10.2008; 03.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009.

          Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Закон України від 22.10.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)6. — Із змін. від 05.04.2001; 04.07.2002.; 21.11.2002; 30.04.2003; 19.06.2003; 10.07.2003; 02.10.2003; 15.06.2004; від 10.09.2004; 18.11.2004; 16.12.2004; 13.01.2005; 03.03.2005; 08.09.2005; 05.10.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 23.02.2006; 21.09.2006; 19.12.2006; 13.03.2007; 22.03.2007; 28.12.2007; 15.01.2009; 14.04.2009; 03.06.2009; 15.12.2009.

          Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(з)2. — Із змін. від 10.01.2002; 04.07.2002; 15.05.2003; 22.05.2003.

          Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України. Закон України від 15.12.93. — ВВРУ. — 1994. — № 3. — Ст. 10.

          Про державну службу. Закон України від 16.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)7. — Із змін. від 07.06.2001; 16.01.2003; 15.05.2003; 21.10.2004; 20.01.2005; 31.05.2005; 17.11.2005; 20.12.2005; 12.12.2006; 19.12.2006; 18.06.2007; 09.07.2007; 28.12.2007.

          Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Закон України від 16.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)6. — Із змін. від 21.11.2002; 06.02.2003; 31.05.2005; 17.11.2005; 09.02.2006; 09.12.2006; 28.12.2007.

          Про пожежну безпеку. Закон України від 17.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)8. — Із змін. від 12.09.2002; 15.05.2003; 18.09.2003; 19.01.2006; 03.11.2006; 29.11.2006; 11.05.2007; 16.05.2007; 28.12.2007; 22.05.2008; 03.06.2008; 25.12.2008; 15.12.2009.

          Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)11. — Із змін. від 07.03.2002; 15.05.2003; 15.12.2005; 14.04.2009.

          Про державну податкову службу в Україні. Закон України в ред. від 24.12.93. — Налоговое администрирование. Сборник систематизированного законодательства. Прило­жение к газете «Бизнес». — 2002, № 16/1, с. 14. — Із змін. від 20.02.2003; 15.05.2003; 05.06.2003; 12.01.2005; 25.03.2005; 11.05.2007; 25.12.2008; 14.04.2009; 15.05.2009.

          Про фізичну культуру і спорт. Закон України від 24.12.93. — Зібрання законо­давства України. — Т. 8, 8(З)15. — Із змін. від 21.06.2001; 16.12.2004; 03.02.2005; 19.01.2006; 15.05.2007.

          Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 04.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)22. — Із змін. від 26.09.2002; 06.02.2003; 03.04.2003; 18.11.2003; 06.07.2005; 11.05.2007; 16.04.2009.

          Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)25. — Із змін. від 15.11.2001; 07.02.2002; 22.05.03; 03.06.2004; 02.11.2004; 15.11.2005; 19.01.2006; 09.02.20064 16.05.2007; 28.12.2007.

          Про судову експертизу. Закон України від 25.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)26. — Із змін. від 03.04.2003; 09.09.2004; 20.12.2005.

          Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Закон України від 01.12.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(З)15. — Із змін. від 21.12.2000; 03.04.2003; 11.07.2003; 01.12.2005; 02.06.2009.

          Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодек­су законів про працю України. Закон України від 19.01.95. — ВВРУ. — 1995. — № 5. — Ст. 30.

          Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24.01.95. — ВВРУ. — 1995. — № 6. — Ст. 35. — Із змін. від 11.12.98; 08.07.99; 03.04.2003; 03.02.2004; 20.01.2005; 01.12.2005; 07.02.2007; 14.04.2009.

          Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 08.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 12. — Ст. 81. — Із змін. від 19.11.96; 03.12.97; 30.06.99; 11.01.2000; 20.04.2000; 15.05.2003; 22.05.2003; 10.07.2003; 03.02.2004; 01.07.2004; 24.06.2004; 01.07.2004; 02.06.2005; 05.10.2006; 17.09.2008; 21.05.2009; 25.06.2009; 17.11.2009.

          Про статус гірських населених пунктів в Україні. Закон України від 15.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 9. — Ст. 58. — Із змін. від 13.07.2000; 27.03.2002; 29.06.2004;

17.11.2005.

          Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. Закон України від 15.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 10. — Ст. 62. — Із змін. від 08.07.99; 03.04.2002; 11.07.2003; 22.12.2009.

          Про пестициди і агрохімікати. Закон України від 02.03.95. — ВВРУ. — 1995. — № 14. — Ст. 91. — Із змін. від 18.03.2004; 15.11.2005; 17.09.2006; 14.11.2006.

          Про оренду державного та комунального майна. Закон України в ред. від 14.03.95. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(З)3. — Із змін. від 13.09.2001; 07.02.2002; 29.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 29.11.2005; 27.04.2007; 23.09.2008; 15.01.2009; 04.02.2009; 19.02.2009; 25.06.2009; 15.12.2009.

          Про оплату праці. Закон України від 24.03.95. — ВВРУ. — 1995. — № 17. — Ст. 121. — Із змін. від 23.01.97; 01.06.2000; 19.10.2000; 11.07.2002; 10.07.2003; 21.10.2004; 18.11.2004; 21.02.2006; 28.12.2007; 25.06.2009.

          Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. Закон України від 06.06.95. — ВВРУ. — 1995. — № 22. — Ст. 173. — Із змін. від 14.07.99.

          Про донорство крові та її компонентів. Закон України від 23.06.95. — ВВРУ. —

               — № 23. — Ст. 183. — Із змін. від 14.01.99; 07.12.2000; 11.07.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 16.11.2004; 17.11.2005; 09.02.2006.

          Про поводження з радіоактивними відходами. Закон України від 30.06.95. — ВВРУ. — 1995. — № 27. — Ст. 198. — Із. змін. від 20.04.2000; 15.05.2003; 02.06.2005;

17.09.2008.

          Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України. Закон України від 05.07.95. — ВВРУ. — 1995. — № 28. — Ст. 204.

          Про боротьбу з корупцією. Закон України від 05.10.95. — Бюлетень зако­нодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 8. — С. 299. — Із змін. від 11.07.2002; 12.09.2002; 15.05.2003; 03.03.2006; 23.02.2006; 01.12.2006.

          Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19.03.96. — ВВРУ. — 1996. — № 19. — Ст. 80. — Із змін. від 16.07.99; 08.06.2000; 15.05.2003;

23.06.2009.

          Про освіту. Закон України в ред. від 23.03.96. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(З)7. — Із змін. від 11.07.2001; 13.12.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 11.12.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 01.12.2005; 20.12.2005; 22.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 20.05.2008.