ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

                                                                                                                                                                                                    Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751. — ОВУ.                                            — 2001. —

№ 52. — Ст. 2365. —    Із змін. від 16.03.2002; 16.09.2002; 25.12.2002; 24.02.2003;

04.09.2003; 17.12.2003;                14.04.2004;                 25.08.2004; 21.04.2005; 01.02.2006;                                    15.03.2006;

25.05.2006; 01.08.2006;                17.08.2006;                 11.01.2007; 11.07.2007; 22.02.2008;                                    20.08.2008;

04.02.2009; 18.02.2009; 09.09.2009; 30.09.2009.

          Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад держав­них службовців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169. — ОВУ. — 2002. — № 8. — Ст. 351. — Із змін. від 17.11.2004; 18.05.2005;

21.05.2009.

          Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконан­ня кошторисів бюджетних установ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. — ОВУ. — 2002. — № 9. — Ст. 414. — Із змін. від 11.04.2002; 24.02.2003; 17.07.2003; 29.04.2004; 30.11.2004; 22.01.2005; 15.02.2006; 24.01.2007;

25.03.2009.

          Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 279. — ОВУ. — 2002. — № 11. — Ст. 513. — Із змін. від 11.04.2002; 04.08.2004.

          Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств. Затв. постано­вою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 294. — ОВУ. — 2002. — № 12. — Ст. 567.

          Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами- монополістами у 2002 році та I кварталі 2003 р. у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 891. — ОВУ. — 2002. — № 27. — Ст. 1268.

          Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 19.08.2002 № 1217. — ОВУ. —

               — № 34. — Ст. 1612. — Із змін. від 04.09.2003.

          Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. — ОВУ. — 2002. — № 36. — Ст. 1699. — Із змін. від 25.12.2002; 19.05.2003; 22.08.2005; 01.10.2005; 21.12.2005; 20.02.2006; 07.03.2007; 04.04.2007; 11.07.2007; 15.08.2007; 03.10.2007; 17.04.2008; 25.10.2008; 26.11.2008; 20.12.2008; 11.02.2009.

          Положення про Фонд соціального захисту інвалідів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434. — ОВУ. — 2002. — № 39. — Ст. 1818. — Із змін. від 17.07.2003; 16.12.2004; 15.12.2005; 15.11.2006.

          Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквар­тирного будинку». Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521. — ОВУ. — 2002. — № 42. — Ст. 1938. — Із змін. від 22.09.2004.

          Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Затв. постано­вою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36. — ОВУ. — 2003. — № 4. — Ст. 102. — Із змін. від 13.12.2004; 13.03.2006.

          Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законо­давства про працю. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 50. — ОВУ. — 2003. — № 4. — Ст. 111. — Із змін. від 17.07.2003; 12.09.2005;

15.12.2005.

          Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умо­вами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додат­кову відпустку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 13.05.2003 № 679. — ОВУ. — 2003. — № 21. — Ст. 917. — Із змін. від 04.03.2004; 16.12.2004;

02.12.2009.

          Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризи­ку для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 13.05.2003 № 679. — ОВУ. — 2003. — № 21. — Ст. 917. — Із змін. від 04.03.2004; 16.12.2004.

          Порядок проведення індексації грошових доходів населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. — ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1471. — Із змін. від 17.05.2006; 11.07.2007; 12.03.2008.

          Порядок ліцензування освітніх послуг. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380. — ОВУ. — 2003. — № 36. — Ст. 1946. — Із змін. від 15.03.2006; 08.08.2007.

          Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631. — ОВУ. — 2003. — № 42. — Ст. 2222. — Із змін. від 11.03.2004.

          Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаш­тування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 468. — ОВУ. — 2004. — № 15. — Ст. 1044. — Із змін. від 12.07.2005; 31.05.2006; 25.06.2008; 01.07.2009.

          Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112. — ОВУ. — 2004. — № 25. — Ст. 2337. — Із змін. від 25.05.2006; 29.11.2006; 20.04.2007; 17.07.2009.

          Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1640. — ОВУ. — 2006. — № 47. — Ст. 3133. — Із змін. від 21.11.2007; 06.01.2010.

          Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70. — ОВУ. — 2007. — № 8. — Ст. 282. — Із змін. від 03.09.2009.

          Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 219. — ОВУ. — 2007. — № 12 - Ст. 437. — Із змін. від 16.07.2008; 25.12.2009;

02.12.2009.

          Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757. — ОВУ. — 2007. — № 39. — Ст. 1547.

          Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами- монополістами у 2007 році та I кварталі 2008 р. у зв´язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 865. — ОВУ. — 2007. — № 48. — Ст. 1966.

          Порядок розгляду питань, пов´язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників органів виконавчої влади, урядових органів, торговельно- економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об´єднань. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 880. — ОВУ. — 2007. — № 48. — Ст. 1979. — Із змін. від 24.09.2008.