Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВРУ — Ведомости Верховной Рады Украины (до августа 1991 г. — «Украинской ССР»).

ОВУ — Официальный вестник Украины.

ВВС СССР — Ведомости Верховного Совета СССР (с 1988 г. — Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР).

ППУ — Собрание постановлений Правительства Украины.

СП СССР — Собрание постановлений Правительства СССР.

Бюл. НАМВУ — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Украи­ны.

Бюл. НАМВ СССР — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.

УК — «Урядовий кур´єр»

Собрание законодательства Украины — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

          Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.50. — ОВУ. — 1998. — № 13. — С. 270.

          Конвенція № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

                                           Конвенція №                                                           47 «Про  скорочення робочого часу до            сорока годин на тиждень»

(Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

          Конвенція № 100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» (Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

          Конвенція № 10 «Про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 11 «Про право на об’єднання сільському господарстві» (Рат.

                          . — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

                                            Конвенція №                 15 «Про                  мінімальний вік  допуску підлітків до роботи вантажни­ками вугілля чи кочегарами                         на флоті» (Рат.  11.08.56). —                             ВВР. — 1956. — № 7. —

Ст. 123.

          Конвенція № 16 «Про обов’язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 52 «Про щорічні оплачувані відпустки» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 58 «Про мінімальний вік дітей для допуску до роботи в морі» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

                                                                                                                                          Конвенція № 59 «Про мінімальний  вік дітей для прийняття                                                на роботу

в промисловості» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 60 «Про вік дітей для прийняття на непромислові роботи» (Рат.

                . — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 77 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності для праці в промисловості» (Рат. 11.08.56). — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 78 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення придатності до праці на непромислових роботах» (Рат. 11.08.56). — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 79 «Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромисло­вих роботах» (Рат. 11.08.56). — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

                                                                                                                                                                          Конвенція № 90 «Про нічну працю підлітків у промисловості» (Рат.                                      11.08.56).    —

ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів» (Рат. 11.08.56). — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Конвенція № 103 «Про охорону материнства» (Рат. 11.08.56). — ВВРУ. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

          Статут Міжнародного агентства по атомній енергії від 26.10.56. — «Українська РСР в міжнародних відносинах». — К.: Видавництво АН УРСР, 1959.

          Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18 квітня 1961 р.

          Конвенція № 45 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у будь- яких шахтах» (Рат. 30.06.61). — ВВРУ. — 1961. — № 46. — Ст. 511.

          Конвенція № 95 «Про охорону заробітної плати» (Рат. 30.06.61). — ВВРУ. — 1961. — № 46. — Ст. 512.

          Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» (Рат. 30.06.61). — ВВРУ. — 1961. — № 46. — Ст. 513.

          Конвенція № 112 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок» (Рат. 30.06.61). — ВВРУ. — 1961. — № 46. — Ст. 514.

          Конвенція № 14 «Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах» (Рат. 29.05.68). — ВВРУ. — 1968. — № 30. — Ст. 191.

          Конвенція № 106 «Про щотижневий відпочинок у торгівлі та установах» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1968. — № 30. — Ст. 192.

          Конвенція № 115 «Про захист трудящих від іонізуючої радіації» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1968. — № 30. — Ст. 193.

          Конвенція № 120 «Про гігієну праці в торгівлі та установах» (Рат. 29.05.68). — ВВРУ. — 1968. — № 30. — Ст. 194.

          Конвенція № 122 «Про політику в галузі зайнятості» (Рат. 29.05.68). — ВВРУ. — 1968. — № 30. — Ст. 195.

          Конвенція № 23 «Про репатріацію моряків» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.