ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Про умови праці тимчасових робітників і службовців. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74. — ВВР СРСР. — 1974. — № 40. — Ст. 662. — Із змін. від 26.01.83; 04.04.91.

          О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и орга­низациями копий документов, касающихся прав граждан. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.83. — ВВС СССР. — 1983. — № 32. — Ст. 492.

          Про скорочення тривалості робочого дня для робітників та службовців у передвихідні та передсвяткові дні. Постанова Ради Міністрів СРСР від 08.03.56 № 318. — Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. — М., 1986. — С. 16.

          Про встановлення шестигодинного робочого дня для всіх робітників, зайня­тих на підземних роботах у вугільній, сланцевій та інших галузях гірничодобувної промисловості, а також на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та метрополітенів. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 29.06.60 № 724. — ЗП СРСР. — 1960. — № 13. — Ст. 99. — Із змін. від 07.03.89; 14.06.89.

          Про режим робочого часу працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.05.62 № 475. — ЗП СРСР. — 1962. — № 8. — Ст. 70.

          Про заходи щодо підвищення ефективності роботи наукових організацій та прискорення використання в народному господарстві досягнень науки і техніки. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 24.09.68 № 760. — ЗП СРСР. — 1968. — № 18. — Ст. 122.

          Про режим роботи водіїв та кондукторів міського пасажирського транспорту. Постанова Ради Міністрів СРСР від 24.01.69 № 73. — Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. — М., 1986. — С. 12.

          Статут зв’язку Союзу РСР. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 27.05.71 № 316. — ЗП СРСР. — 1971. — № 10. — Ст. 83. — Із змін. від 31.08.72; 16.05.74; 08.09.78; 08.05.84.

          Про заходи щодо покращення роботи міського пасажирського транспорту. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.12.72 № 884. — Кодекс законов о труде УССР. — К., 1988. — С. 325.

          Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів та інвалідів у народному господарстві та пов’язаних з цим додаткових пільгах. Постанова Ради Міністрів СРСР від 14.09.73 № 674. — ЗП СРСР. — 1973. — № 21. — Ст. 116.

          Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського госпо­дарства, транспорту і зв’язку. Постанова Ради Міністрів СРСР від 21.09.73 № 448. — ЗП УРСР. — 1973. — № 9. — Ст. 77.

          Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 06.02.76 № 108. — Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. — М., 1986. — С. 12. — Із змін. від 07.03.89; 14.06.89.

          Про додаткові заходи щодо поліпшення умов праці жінок, зайнятих в народному господарстві. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 25.04.78 № 320. — ЗП СРСР. — 1978. — № 11. — Ст. 74.

          Про порядок та умови суміщення професій (посад). Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145. — ЗП СРСР. — 1982. — № 2. — Ст. 7.

          Положення про пільги для робітників та службовців, які поєднують роботу з на­вчанням в навчальних закладах. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 24.12.82 № 1116. — ЗП СРСР. — 1983. — № 4. — Ст. 13.

          Про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисципліни.. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 28.06.83 № 745. — ЗП СРСР. — 1983. — № 21. — Ст. 116.

          Статут про дисципліну працівників системи Держгортехнагляду СРСР. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 21.10.83 № 1014. — ЗП СРСР. — 1983. — № 32. — Ст. 178.

          Про подальше покращення суспільного дошкільного виховання та підготовки дітей до навчання в школі. Постанова Ради Міністрів СРСР від 12.04.84 № 317. — ЗП СРСР. — 1984. — № 18. — Ст. 103.

          Про заходи щодо подальшого вдосконалення організованого набору робітників та громадського призову молоді. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 27.09.84 № 1013. — ЗП СРСР. — 1984. — № 35. — Ст. 190.

          Про подальше підвищення ролі майстрів, начальників дільниць, цехів, об’єднань, підприємств і організацій промисловості та про посилення стимулювання їх праці. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 10.12.85 № 1220. — ЗП СРСР. — 1986. — № 1. — Ст. 1.

          Правила про роботу на відкритому повітрі в холодну пору року. Затв. постановою Народного комісаріату праці СРСР від 11.12.29. — Известия НКТ. — 1929. — № 51-52.

          Правила про умови праці вантажників при вантажно-розвантажувальних робо­тах. Затв. постановою Народного комісаріату праці СРСР від 20.09.31. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 712.

          Про забезпечення робітників гарячих цехів газованою солоною водою. По­станова Секретаріату ВЦРПС від 11.06.34. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 710.

          Про поширення постанови Секретаріату ВЦРПС від 11.06.1934 р. «Про забез­печення робітників гарячих цехів газованою солоною водою» на котельні і машинні зали електростанцій. Постанова Секретаріату ВЦРПС від 15.04.35. — Бюлетень ВЦРПС. — 1935. — № 8.

          Про тривалість робочого дня медичних працівників. Постанова РНК СРСР від 11.12.40 № 2499. — ЗП СРСР. — 1940. — № 32. — Ст. 806.

          Положення про робочий час і час відпочинку плаваючого складу суден морсь­кого флоту. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 21.03.60 № 402. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1960. — № 7.

          Положення про робочий час та час відпочинку працівників залізничного транспорту і метрополітенів. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 03.11.60 № 1249/28. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1961. — № 1.

          Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу суден річкового флоту. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 12.11.60 № 1271/29. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1961. — № 1.

          Положення про робочий час і час відпочинку працівників експлуатаційних підприємств і організацій Міністерства зв’язку СРСР і міністерств зв’язку союзних республік. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 12.07.63 № 201/17. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. —

                 — № 8.

          Про порядок обліку робочого часу операторів автоматизованих газорозподільних станцій на магістральних газопроводах з чергуванням вдома. Постанова Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 30.03.64 № 120/10. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. - 1964. — № 7.

          Положення про робочий час і час відпочинку працівників вагонів-ресторанів і працівників суднових ресторанів морського і річкового транспорту, працівників вагонів-лавок та інших аналогічних підприємств торгівлі і громадського харчуван­ня. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 12.09.64 № 431/25. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. —

                 — № 7.

          Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю. Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6. — Бюллютень нормативних актов мини­стерств и ведомств СССР. — 1975. — № 2. — С. 23.

          Про порядок оплати тимчасового замісництва. Роз’яснення Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та ВЦРПС від 29.12.65 № 30/39. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1966. — № 3. — С. 9. — Із змін. від 11.12.86.

          Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання за якістю. Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № П-7. — Бюллютень нормативних актов министерств и ведомств СССР. — 1975. — № 2. — С. 33.

          Про деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та службовців підприємств, установ та організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Роз’яснення Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та ВЦРПС від 08.04.67 № 4/П-10. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1967. — № 6.

          Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Затв. наказом Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науки і техніки та Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 05.10.73 № 420/267. — Бюлетень НАМВ СРСР. — 1980. — № 8.