ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

                                                                                                                                 Конвенція № 159 «Про професійну реабілітацію                                                            та зайнятість інвалідів» (Рат.

                . — ОВУ. — 2003. — № 14. — Ст. 610.

                                        Конвенція                              №    135 «Про представників працівників»     (Рат.                           15.05.2003).                           —

ОВУ. — 2003. — №  23. — Ст. 1029.

                                                                                                                                                            Конвенція № 150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та                                        організація» (Рат.

                                                              . — ОВУ. —            2004.         — № 29. — Ст. 1957.

                                                        Конвенція № 81                         «Про   інспекцію праці у промисловості                                    й                                          торгівлі»   (Рат.

                                                              . — ОВУ. —            2004.         — № 39. — Ст. 2570.

          Конвенція № 129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві» (Рат.

                . — ОВУ. — 2004. — № 39. — Ст. 2571.

          Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері праці та працевлаштування (Рат.

                . — ВВРУ. — 2004. — № 37. — Ст. 454.

          Конвенція № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» (Рат. 19.10.2005). — ОВУ. — 2005. — № 44. — Ст. 2759.

          Конвенція № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особли­вим урахуванням країн, що розвиваються» (Рат. 19.10.2005). — ОВУ. — 2005. — № 44. — Ст. 2760.

          Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які пра­цюють за межами кордонів своїх держав від 13.12.93. — ОВУ. — 2006. — № 45. — Ст. 3045.

          Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне праце­влаштування працівників від 16.02.94. — ОВУ. — 2007. — № 7. — Ст. 265.

          Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про взаємне працевлаштування громадян від 28.03.95. — ОВУ. — 2007. — № 76. — Ст. 2834.

          Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на територіях обох держав від 21.11.95. — ОВУ. — 2007. — № 77. — Ст. 2867.

          Конвенція № 153 «Про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на до­рожньому транспорті» (Рат. 06.03.2008). — ОВУ. — 2008. — № 24. — Ст. 718.

КОДЕКСЫ УКРАИНЫ

                                                                                                  Кодекс законів про працю України від 10.12.71. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 1. — Із змін. від 16.01.2003; 06.02.2003 20.03.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 11.05.2004; 21.10.2004;       22.10.2004;                                                      03.03.2005

20.12.2005; 22.12.2006; 07.02.2007; 11.05.2007;               28.12.2007; 15.04.2008; 23.09.2008

14.04.2009; 16.04.2009; 19.05.2009; 25.06.2009; 21.01.2010; 10.03.2010.

                                                                                                                                                                                                   Житловий кодекс України від 30.06.83. — ВВР УРСР. — 1984.                                      — № 1. —

Ст. 2. — Із змін. від 02.03.2000;     15.05.2003;                05.06.2003; 29.06.2004; 20.01.2005;

31.05.2005; 01.12.2005; 12.01.2006; 25.12.2008; 19.03.2009; 19.05.2009; 11.06.2009.

          Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84. — ВВР
 

 

 

додаток до № 51.

  
 

Із змін. від 17.01.2002

  
 

УРСР. —

07.02.2002

03.04.2003

11.12.2003

01.07.2004

08.09.2005

17.01.2006