ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

                 — № 48. — Ст. 3191. — Із змін. від 02.10.2007.

          Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. — ОВУ. —

                 — № 3. — Ст. 155. — Із змін. від 10.08.2005; 13.12.2006; 29.04.2009.

          Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. — ОВУ. — 2005. — № 8. — Ст. 455. — Із змін. від 16.11.2007.

          Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. — ОВУ. — 2005. — № 8. — Ст. 455. — Із змін. від 16.11.2007.

          Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5. — ОВУ. —

               — № 33. — Ст. 1996. — Із змін. від 07.11.2007; 13.04.2009.

          Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та ви­пробувань космічних засобів, представництв генерального замовника — Національного космічного агентства України. Наказ Національного космічного агентства України від 20.09.2005 № 228. — ОВУ. — 2005. — № 43. — Ст. 2746. — Із змін. від 09.03.2006; 03.05.2007; 05.07.2007; 29.12.2008.

          Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. На­каз Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 № 557. — ОВУ. — 2005. — № 40. — Ст. 2567. — Із змін. від 25.10.2005; 06.03.2006; 03.03.2007; 11.04.2007; 01.06.2007; 08.05.2008; 17.09.2008; 02.12.2008.

          Інструкція зі статистики кількості працівників. Затв. наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286. — ОВУ. — 2005. — № 48. — Ст. 3024. — Із змін. від 05.10.2006.

          Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують сільське господарство. Наказ Міністерства аграрної політики України від 03.11.2005 № 602. — ОВУ. — 2005. — № 46. — Ст. 2912. — Із змін. від 29.03.2006; 23.03.2007; 11.04.2007; 11.06.2007; 04.04.2008; 24.09.2008; 18.12.2008.

          Класифікатор професій. Затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375. — Із змін. від 15.08.2006; 29.01.2007; 04.08.2008.

          Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 № 48. — ОВУ. — 2006. — № 23. — Ст. 1746.

          Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359. — Вісник податкової служби України. — 2006. — № 44.

          Положення про порядок проведення атестації провізорів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 12.12.2006 № 818. — ОВУ. — 2006. — № 52. — Ст. 3551. — Із змін. від 13.05.2009.

          Положення про порядок проведення атестації фармацевтів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 12.12.2006 № 818. — ОВУ. — 2006. — № 52. — Ст. 3551. — Із змін. від 13.05.2009.

          Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55. — ОВУ. — 2007. — № 26. — Ст. 1069. — Із змін. від 25.09.2007.

          Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 56. — ОВУ. — 2007. — № 26. — Ст. 1095.

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.03.2007 № 65. — ОВУ. — 2007. — № 28. — Ст. 1130.

          Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. — ОВУ. —

               — № 55. — Ст. 2241.

          Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України. Затв. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499. — ОВУ. — 2007. — № 50. — Ст. 2050.

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11.12.2007 № 297. — ОВУ. — 2008. — № 1. — Ст. 27.

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. Затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11.12.2007 № 298. — ОВУ. — 2008. — № 1. — Ст. 28.

          Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742. — ОВУ. —

               — № 96. — Ст. 3507.

          Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2007 № 83. — Соціальне страхування. — 2008. — № 2. — Із змін. від 23.06.2008; 30.10.2008.

          Норми оплати праці офіційних опонентів. Затв. наказом Вищої атестаційної комісії України і Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 № 75/26. — ОВУ. — 2008. — № 13. — Ст. 332.

          Про умови оплати праці осіб, що тимчасово залучатимуться до виконання робіт з підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення, оброб­лення, узагальнення і поширення його результатів. Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2008 № 379. — ОВУ. — 2008. — № 71. — Ст. 2415. — Із змін. від 20.11.2008.

          Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2009 році. Постанова правління Фонду загальнообов´язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 № 98. — ОВУ. — 2009. — № 14. — Ст. 456.

          Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого на­гляду від 24.03.2008 року № 53. — ОВУ. — 2008. — № 38. — Ст. 1275. — Із змін. від 16.11.2009.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ

          Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 № 6. — Бюле­тень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 12. — Із змін. від 24.10.2003.

          Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленума Верхов­ного Суду України від 06.11.92 № 9. — Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украины (1963-1997). — Симферополь: «Таврия”, 1998. — С. 711. — Із змін. від 25.05.98.

          Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками. Постанова Пленуму Вер­ховного Суду України від 29.12.92 № 14. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 12.

          Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 № 4. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1998. — № 5. — С. 167. — Із змін. від 25.05.2001.

          Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.96 № 9. — Право України. — 1996. — № 12. — С. 91.

          Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші право­порушення, пов’язані з корупцією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.05.98 № 13. - Із змін. від 03.03.2000.

АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

          Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Закон СРСР від 17.06.83. — ВВР СРСР. — 1983. — № 25. — Ст. 382.

          Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74. — ВВР СРСР. — 1974. — № 40. — Ст. 661. — Із змін. від 13.11.79; 26.01.83; 04.04.91.