ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Про загальну середню освіту. Закон України від 13.05.99. — ОВУ. — 1999. — № 23. — Ст. 1033. — Із змін. від 06.04.2000; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008.

          Про Національний банк України. Закон України від 20.05.99. — ОВУ. —

                — № 24. — Ст. 1087. — Із змін. від 17.02.2000; 20.04.2000; 13.07.2000; 07.12.2000; 20.09.2001; 10.01.2002; 03.02.2004; 01.12.2005; 31.10.2008; 25.12.2008; 26.12.2008; 17.03.2009; 23.06.2009; 21.08.2009.

          Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України від 30.06.99. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2002. — № 4. — С. 5. — Із змін. від 06.03.2003; 03.04.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 20.11.2003; 17.02.2004; 12.05.2004; 18.01.2005; 03.03.2005; 31.05.2005; 23.06.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 22.12.2005; 12.12.2006; 19.12.2006; 11.01.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 17.12.2008; 04.06.2009; 23.12.2009.

          Про концесії. Закон України від 16.07.99. — ОВУ. — 1999. — № 33. — Ст. 1707. — Із змін. від 10.01.2002; 24.10.2002; 15.05.2003; 03.02.2004; 31.05.2005; 08.09.2005; 15.01.2009; 19.02.2009; 04.06.2009.

          Про угоди про розподіл продукції. Закон України від 14.09.99. — ОВУ. —

                — № 40. — Ст. 1980. — Із змін. від 06.12.2001; 16.01.2003; 19.01.2006;

25.12.2008.

          Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 38. — Ст. 1889. — Із змін. від 17.02.2000; 07.12.2000; 13.12.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 05.06.2003; 27.11.2003; 03.03.2005; 15.12.2005; 19.12.2006; 02.09.2008; 14.04.2009.

          Про внесення зміни до Закону України «Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік». Закон України від 15.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 40. — Ст. 1982.

          Про державну таємницю. Закон України в ред. від 21.09.99. — ОВУ. —

                 — № 49. — Ст. 4281. — Із змін. від 19.06.2003; 19.02.2004; 21.05.2008.

          Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 42. — Ст. 2080. — Із змін. від 21.12.2000; 22.02.2001; 10.01.2002; 17.01.2002; 03.04.2003; 25.03.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 22.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 23.02.2007; 27.04.2007; 03.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 15.12.2009; 11.02.2010.

          Гірничий Закон України від 06.10.99. — ОВУ. — 1999. — № 43. — Ст. 2125. — Із змін. від 22.02.2000; 08.06.2000; 07.12.2000; 05.04.2001; 29.05.2001; 04.10.2001; 20.12.2001; 26.12.2002 10.07.2003; 23.12.2004; 19.01.2006; 02.09.2008; 25.06.2009.

          Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.99. — ОВУ. —

                 — № 1. — Ст. 1. — Із змін. від 21.12.2000; 19.01.2006; 24.09.2008.

          Про внесення змін до Кодексу законів про працю України. Закон України від 24.12.99. — ОВУ. — 2000. — № 2. — Ст. 28.

          Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000. — ОВУ. — 2000. — № 13. — Ст. 505. — Із змін. від 11.01.2001; 17.01.2002; 03.04.2003; 09.04.2004; 25.03.2005; 16.06.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 22.02.2006; 23.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 27.04.2007; 11.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 25.12.2008; 15.01.2009.

          Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16.03.2000. — ОВУ. — 2000. — № 15. — Ст. 588. — Із змін. від 03.04.2003; 15.05.2003.

          Про державні нагороди України. Закон України від 16.03.2000. — ОВУ. —

               — № 15. — Ст. 587. — Із змін. від 17.05.2001; 15.11.2001; 20.02.2003; 03.04.2003; 11.05.2004; 15.06.2004; 08.09.2005; 15.12.2005; 09.02.2006; 23.02.2006; 21.09.2006; 10.04.2008; 02.09.2008; 19.03.2009; 21.05.2009.

          Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України в ред. від 23.03.2000. — ОВУ. — 2000. — № 16. — Ст. 662. — Із змін. від 07.03.2002; 28.11.2002; 26.12.2002; 16.01.2003; 20.02.2003; 27.11.2003; 23.03.2004; 18.11.2004; 18.01.2005; 01.03.2005; 29.11.2005; 23.02.2006; 19.10.2006; 15.01.2009;

16.04.2009.

          Про захист населення від інфекційних хвороб. Закон України від 06.04.2000. — ОВУ. — 2000. — № 17. — Ст. 690. — Із змін. від 05.06.2003; 09.02.2006; 13.03.2007;

14.04.2009.

          Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Закон України від 01.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1037. — Із змін. від 11.07.2002; 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 16.12.2004; 23.12.2004; 20.01.2005; 03.02.2005; 16.06.2005; 02.11.2005; 17.11.2005; 04.04.2006; 17.04.2007; 28.12.2007; 15.01.2009; 19.05.2009.

          Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України в ред. від 01.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 26. — Ст. 1080. — Із змін. від 21.12.2000; 10.01.2002; 04.07.2002; 15.05.2003; 22.05.2003.

          Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, гро­мадського харчування та послуг. Закон України в ред. від 01.06.2000. — ОВУ. — № 27. — Ст. 1110. — Із змін. від 13.07.2000; 21.12.2000; 04.10.2001; 26.12.2002; 22.05.2003; 27.11.2003; 06.10.2004; 23.12.2004; 25.03.2005.

          Про імміграцію. Закон України від 07.06.2001. — ОВУ. — 2001. — № 27. — Ст. 1198. — Із змін. від 23.06.2005; 19.03.2009.

          Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Закон України від 22.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 30. — Ст. 1248. — Із змін. від 26.12.2002; 03.04.2003.

          Про позашкільну освіту. Закон України від 22.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 29. — Ст. 1190. — Із змін. від 20.12.2001; 26.12.2002; 22.05.2003; 27.11.2003; 02.06.2005; 05.04.2007.

          Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Закон України від 05.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1876. — Із змін. від 28.12.2007.

          Про акціонерні товариства. Закон України від 17.09.2008. - ОВУ. - 2008. — № 81. — Ст. 2727. — Із змін. від 27.04.2010.

          Про Всеукраїнський перепис населення. Закон України від 19.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 46. — Ст. 1976.

          Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Закон України від 19.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1914. — Із змін. від 16.01.2003.

                                                            Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000. — ОВУ. —

               — № 1-2. — Ст. 1. — Із змін. від 20.09.2001; 28.11.2002; 06.02.2003; 22.05.2003; 05.06.2003; 20.11.2003; 22.06.2003; 02.06.2005; 29.11.2005; 01.12.2005; 15.12.2005;

22.12.2005; 15.03.2006; 14.09.2006; 16.11.2006; 22.12.2006; 27.04.2007; 31.10.2008;

12.12.2008; 23.06.2009; 24.07.2009.

                                                      Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Закон України від 21.12.2000. — ОВУ. — 2001. — № 7. — Ст. 259. — Із змін. від 10.01.2002; 26.12.2002; 20.02.2003; 15.05.2003; 11.07.2003; 18.11.2003;                  27.11.2003; 24.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 02.06.2005;

23.06.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 15.03.2006; 30.11.2006;

05.04.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 19.05.2009; 24.07.2009.

          Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11.01.2001. — ОВУ. —

               — № 7. — Ст. 260. — Із змін. від 26.12.2002; 15.05.2003; 27.11.2003; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 23.02.2006; 16.04.2009.

          Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон України від 11.01.2001. — ОВУ. — 2001. — № 8. — Ст. 309. — Із змін. від 17.01.2002; 07.03.2002: 06.02.2003; 27.11.2003; 09.04.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 09.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008; 25.12.2008.