ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Інструкція про складання підприємствами звіту про виконання норм виробітку і стан нормування праці за формою № 4-ПВ. Затв. наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 № 172. — Праця і зарплата. — 1995. — № 21.

          Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 6. — С. 92.

          Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Затв. наказом Міністерства праці України від 12.05.96 № 43. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 8. — С. 37. — Із змін. від 15.11.96.

          Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Затв. наказом Міністерства праці України від 12.05.96 № 43. — Бюлетень НАМВУ. —

               — № 8. — С. 39. — Із змін. від 15.11.96.

          Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 8. — С. 49. — Із змін. від 03.10.96; 18.10.96; 19.02.98; 19.10.2000; 11.12.2006; 05.05.2008.

          Положення про підсобне господарство та промислові виробництва інтернатних установ Міністерства соціального захисту населення України. Затв. наказом Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.97 № 42. — ОВУ. —

                 — число 39. — С. 54.

          Порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, що при цьому використовуються. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 06.05.97 № 156. — ОВУ. — 1997. — число 29. — С. 101. — Із змін. від 21.07.2000.

          Правила безпечної експлуатації електроустановок. Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257. — ОВУ. —

                 — № 3. — Ст. 118 — Із змін. від 25.02.2000.

          Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. — 1997. — № 7. — Із змін. від 05.02.98.

          Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної проку­ратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.97 № 306/680/21/66/5. — ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 440.

          Типове положення про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України. Затв. наказом Державного комітету рибного господарства України від 03.12.97 № 46. — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 231.

          Положення про порядок проведення атестації лікарів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 № 359. — ОВУ. — 1998. — № 3. — Ст. 127. — Із змін. від 10.05.2000; 14.09.2000; 28.10.2002; 19.05.2003; 06.07.2005; 21.02.2006.

          Інструкція про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах праці та соціального захисту населення України. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.12.97 № 42. — ОВУ. — 1998. — № 9. — Ст. 370. — Із змін. від 10.08.2001; 03.08.2006.

          Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.97 № 383/55. — ОВУ. — 1998. — № 4. — Ст. 167.

          Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затв. наказом Держав­ного комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.98 № 9. — ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 557.

          Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 № 16. — ОВУ. — 1998. — № 5. — Ст. 191. — Із змін. від 04.06.2003.

          Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним наванта­женням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 № 16. — ОВУ. — 1998. — № 5. — Ст. 191. — Із змін. від 04.06.2003.

          Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 № 117. — ОВУ. — 1998. — № 30. — Ст. 1149.

          Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охо­роною праці України від 10.06.98 № 118. — ОВУ. — 1998. — № 30. — Ст. 1151.

492. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тю­тюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне вироб­ництво). Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 № 115. — ОВУ. — 1998. — № 29. — Ст. 1104.

          Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку. Затв. наказом Держав­ного комітету по нагляду за охороною праці України від 08.07.98 № 139. — ОВУ. —

               — № 31. — Ст. 1196. — Із змін. від 03.07.2002.

          Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазна­ченням термінів зберігання документів. Затв. наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41. — ОВУ. — 1998. — № 38. — Ст. 1414. — Із змін. від 23.10.2001; 26.11.2001; 24.03.2003; 23.06.2005; 25.03.2008.

          Типове положення про центр олімпійської підготовки. Затв. наказом Держав­ного комітету України з фізичної культури і спорту від 07.10.98 № 2007. — ОВУ. —

                 — № 44. — Ст. 1645.

          Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469. — ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 357.

          Методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та до­тримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.04.99 № 69. — «Праця і зарплата». —

                 — № 9.

          Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20.05.99 № 147. — ОВУ. — 1999. — № 40. — Ст. 2013. — Із змін. від 25.06.2007.

          Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затв. на­казом Міністерства фінансів в ред. від 10.06.99 № 146. — ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1255. — Із змін. від 11.02.2003; 04.03.2003; 27.12.2004; 05.07.2007.

          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затв. наказом

Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. — ОВУ. — 1999. — № 44. — Ст. 2207. — Із змін. від 28.01.2000; 14.06.2000; 30.11.2000; 25.11.2002; 22.11.2004; 14.12.2005; 11.12.2006.

          Інструкція про проведення виконавчих дій. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5. — ОВУ. — 1999. — № 51. — Ст. 2563. — Із змін. від 04.12.2000; 09.01.2001; 04.05.2001; 20.02.2002; 21.10.2002; 11.02.2003; 08.05.2003; 20.05.2003; 29.05.2003; 22.09.2003; 11.11.2003; 17.11.2003; 23.12.2003; 21.06.2004; 21.09.2004; 14.10.2004; 20.10.2004; 20.12.2004; 11.01.2005; 21.04.2005; 26.10.2005; 11.11.2005; 10.04.2007; 19.02.2008; 14.11.2008; 24.07.2009; 17.11.2009.