ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

           Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074. — ЗПУ. — 1996. — № 4. — Ст. 148. — Із змін. від 05.06.2000; 26.09.2001; 25.07.2003; 04.09.2003; 28.07.2004; 09.08.2005; 19.04.2006; 03.07.2006; 22.07.2007; 21.11.2007; 17.04.2008; 06.05.2009; 29.07.2009; 05.08.2009; 12.08.2009.

           Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. — УК. — 01.02.96. — Із змін. від 27.08.96; 20.01.97; 15.12.97;

16.12.2009.

           Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 262. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 237. — Із змін. від 24.09.99; 15.10.2001; 11.08.2006; 11.07.2007; 14.11.2007.

           Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 239. — Із змін. від 03.08.99; 27.09.2000; 03.11.2000; 13.12.2001; 02.06.2003; 10.09.2003; 30.11.2004; 13.01.2006; 01.08.2006; 05.11.2008.

           Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 287. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 249. — Із змін. від 13.07.98; 20.11.2003; 26.12.2003; 01.08.2005; 23.09.2009.

           Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використан­ня ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 708. — ЗПУ. -1996. — № 14. — Ст. 390. — Із змін. від 25.08.98; 09.08.2001.

           Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992. — ЗПУ. — 1996. — № 7. — Ст. 460. — Із змін. від 04.09.2003; 12.07.2004.

           Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкра­дання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1009. — УК. — 05.09.96.

          Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.96 № 1033. — УК. — 12.09.96. — Із змін. від 30.01.97; 04.04.97; 15.07.97; 16.02.98; 08.02.99; 18.05.2001; 27.12.2001.

          Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкра­дання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 34. — ОВУ. — 1997. — число 4. — С. 29.

          Про затвердження особливостей застосування Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, під час укладання контрактів з директорами шахт Міністерства вугільної промисловості. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.97 № 189. — ОВУ. — 1997. — число 8. — Т.

        — С. 199. — Із змін. від 19.04.99.

          Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.97 № 278. — ОВУ. — 1997. — число 14. — С.

         — Із змін. від 29.11.99; 12.12.2002.

          Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 341. — ОВУ. —

               — число 16. — С. 52. — Із змін. від 18.10.99; 22.02.2000; 09.08.2001; 27.12.2001; 26.09.2002; 17.07.2003; 02.10.2003; 18.07.2007; 28.05.2008.

          Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346. — ОВУ. — 1997. — число 16 — С. 73. — Із змін. від 21.08.97; 05.08.98; 28.03.2001; 14.01.2004; 17.11.2004; 30.11.2005; 22.02.2006; 16.05.2007; 26.06.2007.

          Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосу­вання. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 570. — ОВУ. — 1997. — число 24. — С. 78.

          Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчан­ня, де навчальний процес має свої особливості. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 634. — ОВУ. — 1997. — число 27. — С. 52.

          Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від ви­робництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 695. — ОВУ. —

               — число 28. — С. 65.

          Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 700. — ОВУ. — 1997. — число 28. — С. 88.

          Перелік категорій та посад працівників залізничного транспорту, які працев- лаштовуються за контрактною формою трудового договору. Затв. постановою Кабінету
 

 

 

Міністрів України від 15.07.97 № 764. — ОВУ. — 1997. — число 29. — С. 59. — Із змін. від 26.04.2003.

        Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 № 1427. — ОВУ. — 1997. — число 52. — С. 50. — Із змін. від 23.04.99.

        Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Затв. постано­вою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 № 17. — УК. — 15.01.98. — Із змін. від 03.04.98; 16.02.2004; 30.11.2004; 25.05.2006; 26.06.2007; 20.08.2008.

        Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток. Затв. по­становою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 45. — ОВУ. — 1998. — № 3. — Ст. 105.

        Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98 № 255. — ОВУ. — 1998. — № 9. — Ст. 351.

        Статут залізниць України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457. — ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 548. — Із змін. від 11.10.2002; 25.12.2002.

        Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і уста­новах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578. — ОВУ. — 1998. — № 17. — Ст. 635.

        Положення про порядок організації сезонних робіт. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578. — ОВУ. — 1998. — № 17. — Ст. 635.

        Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумов­ного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.98 № 982. — ОВУ. — 1998. — № 26. — Ст. 952.

        Правила торгівлі у розстрочку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 № 997. — Торговая деятельность. Часть І. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес». — 1999, № 21, с. 120. — Із змін. від 31.08.99; 06.05.2001; 27.04.2002; 17.08.2002.

        Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309. — ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 345. — Із змін. від 14.06.2000; 27.08.2004; 02.03.2010.

        Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер. Постано­ва Кабінету Міністрів України від 31.03.99 № 490. — ОВУ. — 1999. — № 13. — Ст. 529. — Із змін. від 13.08.99.

        Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кор­дон. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663. — ОВУ. — 1999. —

  
 

11.07.2002; 24.07.2003; 05.11.2003; 20.11.2003 24.09.2005; 08.02.2006; 25.05.2006; 16.11.2006 19.03.2008; 20.05.2009; 23.09.2009.

385. Про умови і розміри оплати праці працівників вугледобувних підприємств, яким надається державна підтримка. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.99 № 790. — ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 829.