ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Конвенція № 27 «Про зазначення ваги деяких вантажів, що перевозяться на суд­нах» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 32 «Про захист від нещасних випадків трудящих, зайнятих на вантаженні або розвантаженні суден» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 69 «Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 73 «Про медичний огляд моряків» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 92 «Про приміщення для екіпажу на борту суден» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 108 «Про національні посвідчення особи моряків» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 113 «Про медичний огляд рибалок» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 116 «Про частковий перегляд конвенцій МОП» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 119 «Про забезпечення машин захисними пристроями» (Рат.

                . — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 123 «Про мінімальний вік допуску до підземних робіт в шахтах і рудниках» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 124 «Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 47.

          Конвенція № 126 «Про приміщення для екіпажу на борту рибальських суден» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. — № 7. — Ст. 54.

          Конвенція № 138 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» (Рат. 07.03.79). — ВВРУ. — 1979. — № 12. — Ст. 146.

          Конвенція № 142 «Про професійну орієнтацію і професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» (Рат. 07.03.79). — ВВРУ. — 1979. — № 12. - Ст. 146.

          Конвенція № 149 «Про зайнятість і умови праці та життя сестринського персо­налу» (Рат. 07.03.79). — ВВРУ. — 1979. — № 12. - Ст. 146.

          Конвенція № 160 «Про статистику праці» (Рат. 03.05.90). — ВВРУ. — 1990. — № 20. — Ст. 311.

          Конвенція № 133 «Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові по­ложення)» (Рат. 14.07.93). — ВВРУ. — 1993. — № 36. — Ст.374.

          Конвенція № 147 «Про мінімальні норми на торговельних суднах» (Рат. 14.07.93). — ВВРУ. — 1993. — № 36. — Ст. 373.

                                      Конвенція № 144 «Про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми)» (Рат. 17.12.93).   —                                      ВВРУ. —    1993. — № 52. — Ст. 494.

                                      Конвенція                                        № 2 «Про безробіття» (Рат. 04.02.94). —                          ВВРУ.                                              —     1994. —   № 23.  -

Ст. 164.

          Конвенція № 154 «Про сприяння колективним переговорам» (Рат. 04.02.94). — ВВРУ. — 1994 — № 23. — Ст. 165.

                                      Конвенція                                    №  158 «Про      припинення трудових відносин             з  ініціативи підприємця»

(Рат. 04.02.94).   —                                      ВВРУ. —    1994. — № 23. — Ст. 166.

          Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейською спільнотою, її державами-учасницями. (Рат. 10.11.94) — ВВРУ. — 1994. — № 46. — Ст. 415.

          Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів (Рат. 11.07.95). — ВВРУ. — 1995. — № 29. — Ст. 221.

          Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за ме­жами своїх держав (Рат. 26.04.96). — ВВРУ. — 1996. — № 26. — Ст. 112.

          Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за ме­жами своїх держав (Рат. 26.04.96). — ВВРУ. — 1996. — № 26. — Ст. 113.

          Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне праце­влаштування громадян України та громадян Чеської Республіки (Рат. 06.12.96). — ВВРУ. — 1997. — № 5. — Ст. 35.

          Угода між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист (Рат. 04.02.98). — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 204.

          Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян (Рат. 04.02.98). — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 203.

          Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн. Інформ. бюл. МПУ. — 1995. — № 7.

          Конвенція № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» (Рат. 22.10.99). — ОВУ. — 1999. — № 43. — Ст. 2134.

                                        Конвенція                    №              105     «Про скасування примусової                           праці» (Рат.          05.10.2000).        —

ОВУ. — 2000. — №  44. — Ст. 1879.

          Конвенція № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Рат. 05.10.2000). — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1880.

                                        Конвенція № 132 (переглянута) «Про оплачувані відпустки» (Рат. 29.05.2001). — ОВУ. — 2001. —   №     25.   — Ст.         1102.

                                        Конвенція №  140           «Про оплачувані учбові відпустки» (Рат.          26.09.2002)                           —

ОВУ. — 2002. — № 44. — Ст.   1998.