ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними по­даннями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про вибори Президента України», «Про Державний реєстр виборців», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» та Кодексу адміністративного судочинства України (справа про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо виборів Президента України). Рішення Конституційного суду України від 19.10.2009 № 26-рп/2009. — ОВУ. — 2009. — № 82. — Ст. 2793.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абза­цу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про по­годження структури центрального апарату Міністерства оборони України). Рішення Конституційного Суду України від 24.12.2009 № 36-рп/2009. — ОВУ. — 2010. — № 1. — Ст. 44.

          Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним звернен­ням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України. Рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 № 1-рп/2010. — ОВУ. — 2010. — № 3. — Ст. 113.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

          Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР. Постанова Верховної Ради України від 12.09.91. — Зібрання законодав­ства України. — Т. 2, 2(ПВР)37.

          Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. Постанова Верховної Ради України від 06.11.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(ПВР)17.

          Тимчасове положення про Фонд державного майна України. Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.07.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(ПВР)41.

          Про порядок введення в дію Закону України «Про колективні договори і уго­ди». Постанова Верховної Ради України від 01.07.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(ВПР)1.

          Про введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення». Постанова Верховної Ради України від 15.11.94. — ВВРУ. — 1994. — № 49. — Ст. 432.

          Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України «Про оплату праці» та встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Постанова Верховної Ради України від 20.06.96. — ВВРУ. — 1996. — № 9. — Ст. 45.

          Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки». Постанова

Верховної Ради України від 15.11.96. — ВВРУ. — 1997. — № 2. — Ст. 5. — Із змін. від 02.11.2000.

          Про інформацію Кабінету Міністрів України «Про забезпечення працевлашту­вання молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів». Поста­нова Верховної Ради України від 16.07.97. — ВВРУ. — 1997. — № 38. — Ст. 257.

          Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування». Постанова Верховної Ради України від 06.07.99. — ВВРУ. — 1999. — № 36. — Ст. 327.

          Про стан виконання Закону України «Про оплату праці» на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності. Постанова Верховної Ради України від 15.03.2001. — УК. — 03.04.01.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

          Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України. Указ Президента України від 16.03.95 № 227/95. — УК. — 18.03.95. — Із змін. від 31.03.95; 16.08.95; 09.12.95; 05.04.96; 03.09.97; 27.01.99.

          Про запровадження на території України регіональних графіків початку робо­чого дня. Указ Президента України від 26.04.95 № 334/95. — УК. — 29.04.95. — Із змін. від 30.06.95; 27.01.99.

          Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаш­тування випускників вищих навчальних закладів. Указ Президента України від 23.01.96 № 77/96. — УК. — 25.01.96. — Із змін. від 16.05.96.

          Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України. Затв. Указом Президента України від 12.03.96 № 179/96. — УК. — 28.03.96.

          Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Указ Президента України від 12.05.96 № 333/96. — УК. — 14.05.96.

          Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки. Затв. Указом Пре­зидента України від 13.02.97 № 134/97. — ОВУ. — 1997. — число 9. — С. 22. — Із змін. від 09.09.2000; 29.10.2003; 17.03.2008.

          Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Указ Президента України від 28.02.97 № 187/97. — ОВУ. — 1997. — число 10. — С. 12. — Із змін. від 29.03.2001; 12.01.2004.

          Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та на­брання ними чинності. Указ Президента України від 10.06.97 № 503/97. — ОВУ. — 1997. — число 24. — С. 11. — Із змін. від 04.12.97; 10.11.98; 08.04.2004; 28.05.2004; 19.05.2005; 12.02.2007; 12.03.2007.

          Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України. Указ Пре­зидента України від 25.07.97 № 705/97. — ОВУ. — 1997. — число 31. — С. 25.

          Про Державну митну службу України. Указ Президента України в ред. від 23.03.98 № 216/98. — ОВУ. — 1998. — № 12. — Ст. 445. — Із змін. від 01.10.1998; 24.08.2000; 29.10.2003; 30.03.2006.

307. Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Затв. Указом Президента України від 02.09.98 № 969/98. — ОВУ. — 1998. — № 35. — Ст. 1297.

      Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145. Указ Президента України від 01.10.98 № 1090/98. — ОВУ. — 1998. — № 39. — Ст. 1434.

          Про утворення Національної служби посередництва і примирення. Указ Пре­зидента України від 17.11.98 № 1258/98. — ОВУ. — 1998. — № 46. — Ст. 1684. — Із змін. від 30.12.2000; 30.03.2006; 11.04.2007.

          Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 15.12.99 № 1573/99. — ОВУ. — 1999. — № 50. — Ст. 2435. — Із змін.

від 03.04.2000; 25.05.2000; 27.06.2000; 14.07.2000; 27.08.2000; 23.10.2000; 05.12.2000

05.04.2001

05.06.2001

11.07.2001

07.08.2001

21.08.2001

13.09.2001

29.09.2001

08.11.2001

22.11.2001

14.12.2001

27.12.2001

03.01.2002

05.03.2002

16.03.2002

29.08.2002

18.09.2002

01.10.2002

11.12.2002

31.01.2003

15.07.2003

31.07.2003

15.09.2003

19.01.2004

06.02.2004

06.07.2004

15.07.2004

16.07.2004

21.08.2004

28.09.2004

26.02.2005

10.06.2005

10.10.2005

19.12.2005

30.12.2005

31.12.2005

13.03.2006

30.01.2007; 28.04.2007.

 

 

 

 

  

311. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Затв. Указом Президента України від 24.05.2000 № 717/2000. — ОВУ. — 2000. — № 21. ■ Ст. 858.

  
 

 

          Положення про Міністерство аграрної політики України. Затв. Указом Прези­дента України від 07.06.2000 № 772/2000. — ОВУ. — 2000. — № 23. — Ст. 933. — Із змін. від 30.10.2001; 27.03.2002; 05.03.2004.

          Положення про Міністерство освіти і науки України. Затв. Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000. — ОВУ. — 2000. — № 23. — Ст. 934. — Із змін. від 26.04.2002; 05.03.2004.

          Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки. Указ Президента України від 26.07.2000 № 925/2000. — ОВУ. — 2000. — № 30. — Ст. 1260.

          Положення про Міністерство праці та соціальної політики України. Затв. Ука­зом Президента України від 30.08.2000 № 1035/2000. — ОВУ. — 2000. — № 35. — Ст. 1482. — Із змін. від 03.01.2002; 27.03.2002; 05.03.2004; 24.04.2004; 12.01.2005; 31.08.2005; 10.10.2005.

          Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Указ Президента України від 05.12.2000 № 1303/2000. — ОВУ. — 2000. — № 49. — Ст. 1482.

          Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні. Затв. Указом Прези­дента України від 25.12.2000 № 1375/2000. — ОВУ. — 2000. — № 52. — Ст. 2257.

          Положення про Пенсійний фонд України. Затв. Указом Президента України від 01.03.2001 № 121/2001. — ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 350. — Із змін. від 24.09.2001; 22.06.2002; 12.01.2004; 05.03.2004; 31.08.2005.