ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

03.03.2005; 15.03.2006;  03.11.2006; 07.02.2007; 11.05.2007;             28.12.2007;  03.06.2008

18.09.2008; 24.09.2008; 08.03.2009; 19.03.2009; 14.04.2009; 21.01.2010.

                                                     Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон України від 28.02.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)12. — Із змін. від 17.02.2000; 07.12.2000; 26.04.2001; 11.07.2001 07.02.2002;    16.01.2003;                 15.06.2004;  02.01.2005; 03.03.2005; 31.05.2005;              17.11.2005

20.12.2005; 09.02.2006;  05.10.2006; 19.12.2006; 09.07.2007;             28.12.2007;  10.04.2008

16.04.2009; 15.12.2009.

          Про зайнятість населення. Закон України від 01.03.91. — Зібрання законо­давства України. — Т. 1, 1(3)13. — Із змін. від 17.12.99; 08.06.2000; 21.12.2000; 26.04.2001; 07.02.2002; 03.04.2003; 01.03.2005; 17.11.2005; 19.01.2006; 23.02.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 25.12.2008; 19.03.2009; 17.11.2009.

          Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки. Закон України від 20.03.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)14. — Із змін. від 11.01.2001.

          Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Закон України від 21.03.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)16. — Із змін. від 13.07.2000; 05.07.2001; 21.11.2002; 22.05.2003; 05.06.2003; 27.11.2003; 15.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 06.10.2005; 20.12.2005; 23.02.2006; 03.05.2007; 28.12.2007; 16.04.2009; 15.12.2009.

                                                                                                                 Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.91. — Зовнішньоекономічна діяльність. Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети «Бізнес». — 2002, № 43/1-2, с. 8. —      Із змін. від  25.12.2002;                                                                       15.05.2003;

22.05.2003; 20.11.2003; 04.11.2004; 23.06.2005;                 15.11.2005;        22.09.2006; 16.11.2006;

10.04.2008; 04.02.2009.

          Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)4. — Із змін. від 16.01.2003; 15.01.2009.

                         Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25.06.91. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2001. — № 4. — С. 7. — Із змін. від 21.06.2001; 07.02.2002; 24.10.2002; 28.11.2002; 26.12.2002; 15.05.2003 22.05.2003;    11.07.2003; 27.11.2003;                  24.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005;                 02.06.2005

20.12.2005; 09.02.2006; 19.12.2006; 27.04.2007;                 16.05.2007;        28.12.2007; 22.05.2008

03.06.2008; 17.09.2008; 15.01.2009; 19.03.2009.

          Про мінімальний споживчий бюджет. Закон України від 03.07.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)18.

          Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)19. — Із змін. від 11.07.2001.

          Про правонаступництво України. Закон України від 12.09.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)27.

          Про господарські товариства. Закон України від 19.09.91. — Свое дело. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес». — 2002, № 11/1, с. 33. — Із змін. від 07.03.2002; 15.05.2003; 20.11.2003; 11.12.2003;

19.02.2004; 03.03.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 27.04.2007; 31.10.2008; 15.12.2009;

11.02.2010.

          Про прокуратуру. Закон України від 05.11.91. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 8. — С. 181. — Із змін. від 10.01.2002; 17.01.2002; 15.05.2003; 11.07.2003; 21.10.2004; 17.12.2004; 20.01.2005; 17.11.2005; 11.01.2006; 19.12.2006; 11.05.2007; 28.12.2007.

          Про пенсійне забезпечення. Закон України від 05.11.91. — Зібрання законо­давства України. — Т. 3, 3(3)5. — Із змін. від 17.02.2000; 11.07.2001; 29.11.2001; 17.01.2002; 22.05.2003; 05.06.2003; 10.07.2003; 31.05.2005; 28.12.2007; 16.04.2009.

          Про товарну біржу. Закон України від 10.12.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)10. — Із змін. від 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003.

                                                                                   Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України від 20.12.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)19. — Із змін. від 17.02.2000; 23.03.2000;               21.12.2000;  29.05.2001;       20.12.2001; 07.03.2002;

06.01.2003; 03.04.2003; 27.11.2003;              19.02.2004;  15.06.2004;       24.06.2004; 03.03.2005;

02.06.2005; 15.12.2005; 09.02.2006;              04.04.2006;  03.11.2006;       19.12.2006; 11.05.2007;

28.12.2007; 17.03.2009; 14.04.2009; 11.06.2009; 16.02.2010.

                                                                                                                                           Про колективне сільськогосподарське підприємство. Закон України від 14.02.92. — Зібрання законодавства України. — Т.    3, 3(3)22.                                                                                       — Із змін.

від 17.05.2001; 10.01.2002; 20.02.2003; 15.05.2003; 03.03.2005.

          Основи законодавства України про культуру. Закон України від 14.02.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)23. — Із змін. від 07.12.2000; 04.10.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007.

          Про споживчу кооперацію. Закон України від 10.04.92. — Зібрання законо­давства України. — Т. 4, 4(3)2. — Із змін. від 06.04.2000; 26.04.2001; 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003; 20.11.2003; 03.03.2005.

          Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.92. — Зібрання законо­давства України. — Т. 4, 4(3)10. — Із змін. від 21.12.2000; 11.07.2001; 03.04.2003; 15.05.2003; 04.02.2005; 08.09.2005; 09.02.2006; 15.04.2008; 19.03.2009.

          Про інформацію. Закон України від 02.10.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)2. — Із змін. від 07.02.2002; 03.04.2003; 18.11.2003; 11.05.2004; 23.06.2005.

          Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. Закон України від 13.10.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)3. — Із змін. від 15.05.2003; 25.03.2005; 19.01.2006.