ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України. Указ Президента України від 06.03.01 № 155/2001. — ОВУ. — 2001. — № 10. — Ст. 403. — Із змін. від 01.10.2001; 25.04.2002; 05.03.2004.

          Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Указ Президента України від 18.09.2002 № 834/2002. — УК. — 25.09.2002.

          Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Затв. Указом Президента України від 10.10.2005 № 1430/2005. — ОВУ. — 2005. — № 41. — Ст. 2599. — Із змін. від 27.12.2005.

          Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Затв. Указом Президента України від 19.12.2005 № 1801/2005. — ОВУ. — 2005. — № 52. — Ст. 3256.

          Про зупинення дії деяких положень постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 750, від 29 липня 2009 року № 807 та № 810, розпоряд­ження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 958-р. Указ Президента України від 27.08.2009 № 675. — ОВУ. — 2009. — № 67. — Ст. 2312.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

          Про суміщення посад і службу родичів в установах, підприємствах і організаціях усуспільненого сектора. Постанова Ради Народних комісарів УРСР від 04.06.33. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 312.

          Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надан­ня їм жилих приміщень в Українській РСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470. — ЗП СРСР. — 1984. — № 12. — Ст. 80. — Із змін. від 03.07.86; 28.01.88; 25.03.91; 14.06.91; 06.03.92; 11.10.93; 08.07.94; 09.11.95.

          Положення про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.91 № 47. — ЗПУ. — 1991. — № 6. — Ст. 50. — Із змін. від 29.04.93; 14.09.98; 18.10.99.

          Про переселення сімей у сільську місцевість та організований набір робітників. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.91 № 253. — ЗПУ. — 1991. — № 11. — Ст. 107.

          Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затв. поста­новою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(ПКМ)28.

          Список сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зараховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 583. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(ПКМ)7. — Із змін. від 04.03.2004; 24.09.2005; 27.12.2006.

          Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затв. по­становою Кабінету Міністрів України від 26.01.93 № 55. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(ПКМ)28 — Із змін. від 27.09.2000.

          Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.93 № 97. — ЗПУ. —

               — № 6. — Ст. 97.

          Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)23. — Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.

          Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 244. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)32.

          Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)33. — Із змін. від 31.08.96.

          Про трудові книжки працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)46. — Із змін. від 16.05.2001.

          Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору. По­станова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 170. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)7.

          Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 170. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)7.

          Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.94 № 202. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)12.

          Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 225. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)18.

          Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.94 № 250. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)27.

          Порядок обчислення стажу державної служби. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)34. — Із змін. від 22.11.2001; 21.05.2002; 25.10.2002; 18.01.2003; 04.03.2004; 14.04.2004; 26.05.2004; 29.06.2004; 06.01.2005; 15.01.2005; 30.03.2005; 12.07.2005; 25.05.2006; 07.06.2006; 01.08.2006; 29.11.2006; 10.01.2007; 24.01.2007; 10.09.2008; 05.11.2008; 20.12.2008; 04.02.2009; 17.07.2009; 05.08.2009; 11.11.2009; 06.01.2010.

          Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. По­станова Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)64. — Із змін. від 01.03.2006.

          Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку». По­станова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)75. — Із змін. від 16.11.2002; 04.06.2003; 04.09.2003; 26.12.2003; 04.04.2006; 25.05.2006; 20.04.2007; 03.05.2007.

          Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.94 № 779. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(ПКМ)39.

          Положення про порядок стажування у державних органах. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(ПКМ)45.

          Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100. — ЗПУ. — 1995. — № 4. — Ст. 111. — Із змін. від 16.05.95; 24.02.97; 30.07.99; 26.09.2001; 30.11.2005.

          Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 № 197. — Праця і зарплата. — 1995. — № 7.

          Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 № 597. — ЗПУ. — 1995. — № 11. — Ст. 264. — Із змін. від 09.06.97; 22.08.97; 10.12.98; 09.06.99; 14.07.99; 26.07.2001; 04.03.2004; 01.04.2005; 28.01.2009; 30.09.2009.

           Перелік населених пунктів, яким відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надається статус гірських. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 647. — ЗПУ. — 1996. — № 1. — Ст. 1 — Із змін. від 18.12.95; 08.02.96; 03.04.96; 24.01.2001; 22.03.2001; 15.01.2002; 28.10.2004;

01.02.2006.

           Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу». Поста­нова Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 641. — ЗПУ. — 1995. — № 12. — Ст. 279. — Із змін. від 27.12.2008; 08.12.2009.

           Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах. Постано­ва Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 648. — УК. — 31.08.95. — Із змін. від 03.04.96; 25.10.2002; 01.08.2006; 14.10.2009.

           Питання Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 21.09.95 № 751. — ЗПУ. — 1996. — № 2. — Ст. 41.

           Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.95 р. № 901. — ЗПУ. — 1996. — № 3. — Ст. 96. — Із змін. від 15.02.2002; 01.08.2005.