Стаття 253. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

  1.  Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків, -

карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або обмеженням волі на той самий строк.

  1.  Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк до п’яти років.

  1.  Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що розробка і здача проектної документації та введення (прийом) в експлуатацію споруд без обов’язкових інженерних систем захисту призводять до загрози завдання шкоди довкіллю, створюють небезпеку тяжких технологічних аварій, екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків.
  2.  Об’єктом злочину є екологічна безпека в галузі архітектурної діяльності.
  3.  Предметом злочину є проект, інша аналогічна документація без обов’ язкових інженерних систем захисту довкілля, а також споруди без такого захисту.

Проект - це документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ єктно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури (ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» у редакції від 17 лютого 2011 р. № 3038-УІ//ВВРУ. - 2011. - № 34. - Ст. 343).

Інша аналогічна документація - це архітектурно-планувальні завдання, завдання на проектування, технічні умови щодо інженерного забезпечення об’ єкта архітектури, робоча документація для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (статті 1, 5, 8 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

  1.  Об’єктивна сторона злочину характеризується розробкою і здачею проектів, іншої аналогічної документації замовнику без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля, введенням (прийомом) в експлуатацію споруд без такого захисту, що створило небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків.

Розробка проектів, іншої аналогічної документації здійснюється на підставі вихідних даних на проектування, до яких належать: архітектурно-планувальне завдання, завдання на забезпечення об’єкта архітектури відповідно до державних стандартів і правил.

Здача проекту, іншої аналогічної документації означає їх передачу замовнику для виконання будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта архітектури.

Введення в експлуатацію споруд - це початок використання за призначенням, функціонального і технічного обслуговування їх у процесі використання.

Прийом в експлуатацію споруд - порядок отримання дозволу про готовність споруди до експлуатації.

Під обов ’язковими інженерними системами захисту довкілля, які повинні враховуватися при розробці і здачі проектів, іншої аналогічної документації, введенні (прийомі) в експлуатацію споруд, слід розуміти заходи забезпечення комплексної переробки, утилізації та ефективного використання відходів переробки інших шкідливих речовин, системи забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів тощо.

  1.  Злочин вважається закінченим із моменту створення небезпеки настання тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків як результату розробки і здачі проектів, іншої аналогічної документації без обов’ язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийому) в експлуатацію споруд без такого захисту.
  2.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується щодо діяння - умислом, щодо наслідків - непрямим умислом або необережністю.
  3.  Суб’єкт злочину - службова особа (див. коментар до ст. 364КК) або спеціально уповноважена особа (архітектор, розробник або здавальник проекту чи іншої аналогічної документації замовнику, а також особи, які беруть участь у введенні (прийомі) в експлуатацію споруд (голова, член приймальної комісії, керівник підприємства тощо).
  4.  До обтяжуючих обставин, які передбачені ч. 2 ст. 253 КК, належать: спричинення тяжкої технологічної аварії або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків.

Під тяжкою технологічною аварією розуміється небезпечна подія технологічного характеру, що спричинила загибель людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає тяжку шкоду довкіллю.

Екологічна катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призвела до тяжких наслідків довкіллю.

Загибель населення - настання смерті людей (хоча б однієї людини) на території, яка постраждала від небезпечного об’єкта.

Масове захворювання населення - захворювання трьох і більше людей, причинно пов’язане з діями, які передбачені ч. 1 ст. 253 КК.

Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвищеною небезпекою для всього живого, руйнуванням чи істотним ушкодженням значних територій чи об’єктів тощо. Установлення інших тяжких наслідків є питанням окремого факту і залежить від конкретних обставин злочину.