Стаття 254. Безгосподарське використання земель

Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, -

караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

(Стаття 254 у редакції Закону України № 270-У1 від 15 квітня 2008 р.)

  1.  Суспільна небезпечність злочину полягає в заподіянні шкоди природному ресурсу землі, негативній зміні її структури, родючості тощо.
  2.  Об’єктом злочину є екологічна безпека в галузі охорони і використання земель, їх придатності за призначенням.
  3.  Предмет злочину - див. п. 4 коментаря до ст. 239 КК.
  4.  Об’єктивна сторона цього злочину характеризується наявністю трьох обов’язкових ознак: а) діяння (дія або бездіяльність) - безгосподарське використання земель; б) суспільно небезпечні наслідки - тривале зниження або втрата їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту; в) причинний зв’язок між діянням і наслідками.

Безгосподарське використання земель може виражатися у використанні земель сільськогосподарського призначення для інших потреб, у перенасичуванні пестицидами та іншими агрохімікатами тощо.

Тривале зниження родючості землі - зниження здатності землі, її врожайності протягом трьох і більше років.
 

 

Втрата родючості землі - це таке суттєве зниження властивості землі або повна втрата її продуктивності по вирощуванню сільськогосподарських культур.

Виведення земель із сільськогосподарського обороту - це тимчасове припинення (консервація) використання земель унаслідок доведення ґрунтів до деградації, яка не дає можливості для відтворення їх природних властивостей і використання для вирощування сільськогосподарських культур.

Змивання гумусного шару означає таке використання земель, яке призводить до вимивання верхнього шару ґрунту, у якому зосереджені запаси гумусу.

Порушення структури ґрунту - це така зміна його механічного та технічного складу під впливом надмірного антропогенного навантаження, водної і вітрової ерозії, забруднення, що призводить до втрати (повної або часткової) родючості ґрунту.

Між безгосподарським використанням земель і суспільно небезпечними наслідками треба встановити зв’язок.

  1.  Злочин вважається закінченим із моменту настання наслідків, передбачених ст. 254 КК.
  2.  Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується умисною або необережною формою вини.
  3.  Суб’єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку і на яку був покладений обов’язок дбайливого ставлення до використовування земель.

Застосування заходів кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам (див. ст. 56 Закону України «Про охорону земель» від 19 червня 2003р. № 962-1У//ВВРУ. - 2003. - № 39. - Ст. 349).