Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 20. Відкриття і закриття розділу Державного реєстру прав та

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 1. У Державному реєстрі прав на кожний об´єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, за рішенням державного реєстратора відкривається відповідний розділ та реєстраційна справа.
 2. Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються на підставі рішення державного реєстратора у разі:
  1. знищення об´єкта нерухомого майна;
  2. поділу, об´єднання об´єкта нерухомого майна або виділу частки з об´єкта нерухомого майна.
 3. Частину третю статті 20 виключено

(згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Закрита реєстраційна справа підлягає довічному зберіганню в архіві органу державної реєстрації прав.

Відповідно до коментованої статті на кожний окремий об´єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор на підставі прийнятого ним рішення про державну реєстрацію відкриває реєстраційну справу. Особливості відкриття і закриття реєстраційної справи та ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно визначаються у Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141.

Згідно п. 56 зазначеного Порядку реєстраційна справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації та державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав на об´єкт нерухомого майна, на який відкрито таку реєстраційну справу, а також документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час надання інформації з Державного реєстру прав щодо такого об´єкта, яка включає, зокрема:

 • заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав; про надання витягу з Державного реєстру прав; про надання виписки з Державного реєстру прав тощо;
 • копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених порядків;
 • рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв´язку з її відкликанням; про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень тощо;
 • інші документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав та надання інформації з Державного реєстру прав.

Документи нумеруються та розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження.

Державний реєстратор присвоює кожній реєстраційній справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру об´єкта нерухомого майна, на який така справа відкрита.

Поряд із терміном «реєстраційна справа» Порядок ведення Державного реєстру використовує також категорію «облікова справа».

На відміну від реєстраційної справи облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час розгляду заяв, запитів, за результатом розгляду яких державним реєстратором відмовлено у їх задоволенні, а також під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Таким чином, державний реєстратор за результатом розгляду заяви (запиту) відкриває облікову справу щодо кожної розглянутої заяви, запиту. Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви, запиту, щодо якої така справа відкрита.

Державний реєстратор у разі знищення об´єкта нерухомого майна; поділу, об´єднання об´єкта нерухомого майна або виділу частки з об´єкта нерухомого майна закриває розділ Державного реєстру прав на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

Для закриття розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

 • підстава для закриття розділу;
 • назва рішення; дата формування рішення;
 • індексний номер рішення;
 • прізвище, ім´я та по батькові державного реєстратора;
 • найменування органу державної реєстрації прав.

У разі відкриття раніше закритого розділу Державного реєстру прав у зв´язку з проведенням державної реєстрації права власності на об´єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об´єкти нерухомого майна, що об´єднуються, державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав наступні відомості:

 • підстава для відкриття раніше закритого розділу:

 

 

 

 • назва рішення;
 • дата формування рішення;
 • індексний номер рішення;
 • прізвище, ім´я та по батькові державного реєстратора;
 • найменування органу державної реєстрації прав.

Реєстраційна справа, у тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.