Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 16. Подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Сторінки матеріалу:

1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрації прав у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом.

(частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Якщо об´єкт нерухомого майна розміщений у межах території, на якій діють два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію прав подається до одного з таких органів на вибір заявника.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Заява про державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об´єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, який вчиняє таку дію.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об´єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчинено таку дію.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку, права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності за письмовою заявою правонабувача може подаватися державним кадастровим реєстратором, який здійснив державну реєстрацію такої земельної ділянки.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі може подаватися виключно державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об´єкти.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 06.09.2012 р. N 5206-VI)

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо однієї особи.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 06.09.2012 р. N 5206-VI)

Порядок здійснення кількох реєстраційних дій по одній заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

(частину першу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом України від 06.09.2012 р. N 5206-VI)

 1. Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості їх надходження.
 2. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.

(частина третя статті 16 у редакції Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень.
 2. При отриманні заяви та документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, проводиться реєстрація заяви у базі даних про реєстрацію заяв та запитів із зазначенням дати і часу реєстрації.

(частина п´ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути відкликана до прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в державній реєстрації.

(частина шоста статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.

(частина сьома статті 16 у редакції Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.

(частина восьма статті 16 у редакції Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов´язаний подати протягом п´яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.

У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця.

(статтю 16 доповнено новою частиною дев´ятою згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI, у зв´язку з цим частини дев´яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою)

 1. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав особи, визначені у частині сьомій цієї статті, повинні повідомити орган державної реєстрації прав, державного реєстратора про наявність встановленої законом заборони на відчуження нерухомого майна.

(частина десята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі фізична особа повинна пред´явити документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - також документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадках, установлених законом, представник іноземної особи пред´являє документи, легалізовані в установленому нормативно-правовими актами порядку.

(частина одинадцята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.

(частину одинадцяту статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

КОМЕНТАР

Частина перша даної статті встановлює, що заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрації прав у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених даним Законом.

Насамперед, слід звернути увагу, що даний Закон чітко розмежовує можливість подачі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій або електронній формі залежно від суб´єкта такого звернення. Зокрема, як передбачено коментованою статтею (ч.1 абз. 6) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі може подаватися виключно державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем. Таким чином, в інших випадках заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень має подаватись в письмовій формі.

Крім того, заява подана в електронній формі повинна супроводжуватись необхідними додатками, що також подаються в аналогічній формі. Так, Законом регламентовано, що у випадку подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються також оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі (абз. 2 ч. 3 ст. 16).

Зважаючи на те, що будь-яка заява має бути підписана заявником та враховуючи специфіку електронної форми заяви, Закон передбачає, що під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника (абз. 2 ч. 11 ст. 16).

З метою з´ясування поняття електронного цифрового підпису слід звернутись до положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р.(ст. 1), яким визначено, що електронний цифровий підпис - це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. У свою чергу під електронним підписом розуміються дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов´язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Особистим ключем визначено параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, що доступний тільки підписувачу, а відкритим ключем - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, що доступний суб´єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису. Враховуючи ту обставину, що поняття електронного цифрового підпису нерозривно пов´язане із поняттям підписувача, під останнім розуміється особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Цим же законом (ст. 4) визначено призначення електронного цифрового підпису, який має цільове спрямування, зокрема, такий підпис:

 • застосовується для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів;
 • використовується фізичними та юридичними особами - суб´єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Крім того, використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі. У свою чергу, нотаріальні дії із засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом.

Враховуючи зазначене, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі слід віднести до електронних документів, документообіг яких регламентується Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. Останнім у ст. 5 визначено, що електронний документ — це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов´язкові реквізити документа. Сам електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.