Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 27. Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав

  1. У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно та/або витязі з Державного реєстру прав технічної помилки, допущеної державним реєстратором, заінтересована особа письмово повідомляє у п´ятиденний строк про це державного реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Державного реєстру прав інформації, що міститься у заяві про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення. Виправлення технічної помилки у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здійснюється за плату.
  2. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у записах Державного реєстру прав, державний реєстратор у п´ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу.
  3. Заінтересована особа протягом п´яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки.
  4. Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п´ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.

(частина четверта статті 27 у редакції Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

КОМЕНТАР

У разі, якщо зацікавлена особа виявить у свідоцтві про право власності на нерухоме майно та/або витязі з Державного реєстру прав технічну помилку, вона має право, протягом п´ятиденного строку з моменту виявлення, повідомити про це державного реєстратора. Технічною помилкою вважаються описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки. Державний реєстратор після отримання повідомлення зобов´язаний негайно здійснити перевірку відповідності відомостей Державного реєстру інформації, що міститься у заяві про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень. У разі підтвердження факту невідповідності, державний реєстратор здійснює виправлення помилки шляхом внесення змін до Державного реєстру в день надходження повідомлення про помилку. Таке виправлення здійснюється Державним реєстратором безоплатно, якщо технічна помилка була здійснена з його вини.

Якщо державний реєстратор самостійно виявить технічну помилку у записах Державного реєстру, він зобов´язаний у п´ятиденний строк повідомити про це заінтересовану особу. При цьому форма повідомлення повинна бути офіційною (письмовою), здійснена таким чином, щоб заінтересована особа, могла протягом п´яти робочих днів з моменту такого повідомлення звернутися із заявою до державного реєстратора про виправлення помилки. В будь-якому разі виправлення технічних помилок здійснюється за заявою правонабувача.

Кількість і характер технічних помилок можуть бути різними. Однак, якщо технічні помилки, що знаходяться в тексті документу дозволяють однозначно визначити характер волевиявлення автора документу і всі передбачені законом необхідні умови правочину, то підстави для відмови в реєстрації у відповідності з п. 4. ст. 24 Закону будуть відсутні.

Частина 4 коментованої статті визначає, що якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п´ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.

Порушення прав третіх осіб може відбуватися наприклад у випадку, якщо документ із технічною помилкою використовується як доказ в судовому процесі тощо. В цьому разі державний реєстратор повинен вжити заходів для повідомлення всіх заінтересованих осіб права та інтереси яких можуть бути порушені в наслідок виправлення технічної помилки. Форма такого повідомлення встановлена імперативно і є письмовою. Тобто будь-який інший спосіб повідомлення (усно, телефоном, електронною поштою тощо) є таким, що суперечить нормі закону, і таким чином, такий спосіб повідомлення буде вважатися правопорушенням вчиненим державним реєстратором.