Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

Сторінки матеріалу:

 • Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав
 • Сторінка 2
 • Сторінка 3
 1. Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу в результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об´єктом незавершеного будівництва.

(частину першу статті 28 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
  1. власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
  2. особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;

3) спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним особа.

Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.

(частина друга статті 28 у редакції Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв´язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 2. Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.
 3. Орган державної реєстрації прав зобов´язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.
 4. Нотаріус при здійсненні нотаріальних дій користується інформацією з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.
 5. Банки при здійсненні операцій з іпотеки користуються інформацією про іпотеку, обтяження нерухомого майна з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.

КОМЕНТАР

1. В процесі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відбувається офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В зв´язку з цим Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав) виконує роль єдиної державної інформаційної системи, яка містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об´єкти та суб´єктів цих прав. Дана стаття встановлює перелік осіб, яким надаються такі відомості з Державного реєстру прав та визначає форму таких відомостей.

Частиною 1 коментованої статті встановлено, що інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у трьох формах: у формі витягу, інформаційної довідки та виписки. Порядок отримання такої інформації врегульований підзаконними правовими актами, в першу чергу Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011№ 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Інформація, що надається з Державного реєстру прав, має повністю відповідати відомостям цього Реєстру. Більше того, витяг, інформаційна довідка, виписка з Державного реєстру прав формуються на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування. Згідно з п. 47 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для формування витягу, інформаційної довідки, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості: 1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви (запиту); 2) параметри запитуваної інформації (у разі надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки); 3) прізвище, ім´я та по батькові державного реєстратора; 4) найменування органу державної реєстрації прав; 5) номер та серія бланка витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав.

Найбільш поширеною формою інформації, яка надається з Державного реєстру прав, є витяг. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких витягів:

1)           витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам).

Він містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Державного реєстру прав, відкритому на такий об´єкт, на дату та час його формування. У разі потреби власник нерухомого майна, його спадкоємці (правонаступники) можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно, що належить заявнику на праві власності; щодо державної реєстрації припинення обтяжень речових прав на таке нерухоме майно; щодо внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав;

 1. витяг, який надається особі, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно. містить інформацію про державну реєстрацію обтяження права власності чи іншого речового права на нерухоме майно, яке встановлене в інтересах такої особи, на дату та час його формування. У разі потреби особа, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, може отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав;
 2. витяг, який надається особі, яка має речові права на нерухоме майно, в процедурі державної реєстрації такого права; містить інформацію про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, яке належить такій особі, на дату та час його формування. У разі потреби заявник може отримати витяг, який формується в процедурі державної реєстрації речового права, обтяження речових прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, який містить деталізовану інформацію про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав;
 3. витяг, який надається в процедурі державної реєстрації обтяження речових прав на нерухоме майно. Такий витяг містить інформацію про державну реєстрацію обтяження права власності чи іншого речового права на нерухоме майно на дату та час його формування.
 4. витяг, який надається в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Такий витяг містить інформацію про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на дату та час його формування.

Однак, у разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує витяг про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час його формування.

Перелік інформаційних довідок, які надаються з Державного реєстру прав, визначений у п. 50 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно з цим пунктом, з Державного реєстру прав надаються такі інформаційні довідки:

 1. інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного суб´єкта. Вона містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб´єкта на дату та час її формування;
 2. інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного об´єкта нерухомого майна. Містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об´єкта нерухомого майна на дату та час її формування.

У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування. Проте у разі потреби заявник має право отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб´єкта або об´єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

Як встановлено пунктом 3 коментованої статті, інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв´язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом. Тому у запиті про надання інформаційної довідки зазначені органи влади (посадові особи) повинні зазначати, у зв´язку з здійсненням яких повноважень ці органи влади звертаються з клопотанням про надання інформаційної довідки та з посиланням на відповідні норми закону та інших нормативно-правових актів, якими на відповідним органам влади надані такі повноваження. Адже відповідно до пункту 4 коментованої статті, орган державної реєстрації прав повинен відмовити в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.

Перелік виписок, які надаються з Державного реєстру прав, встановлений у п. 53 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Він включає два види виписок: виписка, яка надається власнику нерухомого майна, та виписка, яка надається особі, що має речові права на нерухоме майно. Виписка, яка надається власнику нерухомого майна, містить інформацію про отримання відомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить такій особі, інших речових прав на таке нерухоме майно, обтяження таких прав на дату та час її формування. А виписка, яка надається особі, що має речові права на нерухоме майно, містить актуальну інформацію про отримання відомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, яке належить такій особі, обтяження таких прав на дату та час її формування.

У разі відсутності у Державному реєстрі прав інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує виписку про відсутність інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

Основною та найбільш поширеною формою інформації, яка надається з Державного реєстру прав, є витяг. Надання витягів здійснюється відповідно до Порядку надання витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011№ 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».