Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

 1.  Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз’єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це ство­рило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 1.  Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслід­ки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

 1.  Суспільна небезпечність цього злочину виражається в тому, що самовільне зу­пинення поїзда вказаними способами поза контролем машиніста порушує нормальне функціонування залізничного транспорту і може викликати тяжкі наслідки - загибель людей або спричинення їм тілесних ушкоджень, інші тяжкі наслідки.
 2.  Цей злочин вчинюється на залізничному транспорті. Мова йде про зупинення поїзда, а не інших транспортних засобів на цьому виді транспорту. Значення для ква­ліфікації не має, який поїзд зупинено - пасажирський, вантажний, далекого слідуван­ня чи приміський електричний чи дизельний.
 3.  З об’єктивної сторони злочин виражається в самовільному без нагальної по­треби зупиненні поїзда, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.
 4.  Самовільним визнається таке зупинення поїзда, що вчинене без дозволу началь­ника поїзда чи кондуктора вагона, машиніста або іншого працівника залізничного транспорту. Ця зупинка вчинюється за власним бажанням для того, щоб зійти з поїзда раніше, ніж це передбачено розкладом руху поїздів, або з іншим наміром, у тому числі з хуліганських мотивів.
 5.  Зупинення поїзда вчинюється без нагальної потреби. Виправданим може бути зу­пинення поїзда, якщо воно вчинено самовільно, але для затримання небезпечного зло­чинця чи відвернення загрози настання тяжких наслідків через пожежу чи інше стихійне лихо, для надання допомоги тяжко хворій людині, для відвернення катастрофи чи аварії поїзда. Відповідальність не настає, якщо особа діяла у стані крайньої необхідності.
 6.  Зупинення поїзда може здійснюватись стоп-краном або шляхом роз’єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом - наприклад, шляхом подачі сигналів зупинки, включення автоблокування або з допомогою ручного гальма чи роз’єднання автозчеплення вагонів.
 7.  Якщо зупинення поїзда вчинене шляхом пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів, то відповідальність настає за ст. 277 КК.
 8.  Наслідками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 283 КК, є: створення загрози заги­белі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров’ю по­терпілого. Загроза загибелі людей має місце тоді, коли зупинка поїзда створює реаль­ну можливість настання смерті хоча б однієї людини. Потерпілим цього злочину може бути працівник транспорту, пасажир або інша особа. До інших тяжких наслідків на­лежать катастрофа чи аварія на залізничному транспорті, спричинення потерпілому тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень або заподіяння великої матеріаль­ної шкоди. Під шкодою, заподіяною здоров’ю потерпілого, слід розуміти спричинен­ня легкого тілесного ушкодження одному або кільком потерпілим.
 9.  У частині 2 ст. 283 КК наслідками є загибель людей (смерть хоча б однієї лю­дини) або інші тяжкі наслідки (див. п. 8 коментаря до цієї статті).
 10.  Між діянням та наслідками має бути встановлений причинний зв’язок.
 11.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується психічним ставленням особи до вчиненого діяння та до його наслідків. Самовільне зупинення поїзда вчинюється з прямим умислом. Особа усвідомлює, що вона самовільно без нагальної потреби протиправно зупиняє поїзд і бажає вчинити такі дії. Мотив та мета самовільного без нагальної потреби зупинення поїзда можуть бути різними. Як засвідчує судова прак­тика, частіше трапляються випадки зупинення поїзда для того, щоб вийти з поїзда, або з хуліганських мотивів. Що стосується наслідків, то вина може бути лише не­обережною (злочинна самовпевненість або недбалість).
 12.  Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку.