Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 285. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та при­значення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

  1.  Відповідно до вимог міжнародних конвенцій та інших нормативних актів, які діють на водному транспорті, капітани суден, які зіткнулися в морі, зобов’язані по­відомляти іншому судну назву, порт приписки свого судна, а також місце свого від­правлення та призначення. Такі повідомлення допомагають встановлювати судно, яке причетне до зіткнення, проводити роботи по врятуванню судна, його екіпажу та па­сажирів, відшкодовувати збитки, які спричинені при зіткненні.
  2.  З об’єктивної сторони злочин виражається в бездіяльності капітана судна. Він без поважних причин не повідомляє іншому судну цих відомостей. Повідомлення може бути здійснено в будь-якій формі (усно, письмово, по радіо, телеграфом і т. д.). Повідомлення неправдивих відомостей належить розцінювати як неповідомлення.
  3.  Відповідальність настає за умови, що капітан судна мав можливість повідомити капітану іншого судна ці відомості. Якщо через технічну несправність засобів зв’язку, погану видимість тощо капітан не міг передати ці відомості, то він не підлягає кри­мінальній відповідальності.
  4.  Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину є місце зіткнення суден - на морських шляхах.
  5.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умис­лу. Капітан усвідомлює, що він зобов’язаний передати іншому судну вказані відомос­ті і має можливість їх передати, але не передає цю інформацію.
  6.  Суб’єктом злочину є капітан судна або особа, яка виконує його обов’язки.