Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 288. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожньо­го руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорож­ніх споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричини­ло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкоджен­ня або смерть, -

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмежен­ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

(Стаття 288 в редакції Закону України № 586-УІ від 24 вересня 2008 р.)

 1. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що неналежний стан автомобільних доріг, залізничних переїздів, споруд на шляхах сполучення, недбале

 

 

проведення реконструкції та ремонту доріг знижує рівень безпеки умов руху тран­спортних засобів і в деяких випадках є причиною загибелі людей, спричинення їм тілесних ушкоджень. У зв’язку з цим у Законі України «Про дорожній рух» приділя­ється увага необхідності покращення умов дорожнього руху: стану доріг, вулиць, за­лізничних переїздів, вуличного освітлення тощо.

 1.  Об’єктивна сторона злочину полягає: а) у діянні; б) у наслідках; в) у причин­ному зв’язку між діянням та наслідками.
 2.  Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) полягає у порушенні вимог правил, норм та стандартів, що стосуються убезпечення умов руху транспортних за­собів (наприклад, вимикання вуличного освітлення в темну частину доби, надання дозволу на експлуатацію ділянки дороги із недоліками дорожнього покриття, невста- новлення попереджувальних знаків на місцях проведення дорожніх робіт, несвоєчас­ний огляд доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд на предмет їхньої спроможності забезпечити водієві можливість відповідального керування транспортним засобом тощо). Так, бригадир Євпаторійського виробничого водопро­відно-каналізаційного господарства Р. при керуванні роботами на проїзній частині автомобільної дороги дав вказівку на встановлення огорожі місця проведення робіт із залізобетонних блоків, не забезпечивши нанесення на них належної вертикальної розмітки. Не було це місце позначене і додатковим нічним освітленням (порушення п. 8.6 і підп. «з» п. 32. 1 ПДР), а також не був виставлений стандартний попереджу­вальний дорожній знак (були встановлені саморобні знаки). Унаслідок цих порушень настали тяжкі наслідки (Архів Євпаторійського міського (міжрайонного) суду Авто­номної Республіки Крим, справа № 2-6ІІ).
 3.  Диспозиція цієї статті належить до бланкетних і для встановлення характеру порушення потрібно звернутись до правил, норм та стандартів, що убезпечують до­рожній рух транспортних засобів. До таких відносять: Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. (ВВРУ. - І993. - № ЗІ. - Ст. ЗІ), «Єдині правила ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користуван­ня ними і охорони» (Збірник постанов Уряду України. -1994. - № 7. - Ст. І82), ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (К. : Держстандарт України, І997), інші норма­тивні акти Міністерства транспорту та зв’язку України, міжнародні угоди, що рати­фіковані ВРУ, тощо.
 4.  Поняття «автомобільна дорога» охоплює дві складові: проїжджу частину для механічних та немеханічних транспортних засобів і трамвайний шлях (колії). Визна­чальною характеристикою автомобільної дороги будь-якого призначення є її тран­спортно-експлуатаційні показники (технічний рівень, експлуатаційні можливості). Такі показники зазначаються у паспорті дороги і від їх сукупного значення визнача­ється рівень убезпечення дорожнього руху. Поняття «вулиця» є синонімом поняття «автомобільна дорога» з тією лише особливістю, що в населених пунктах має різну назву - шосе, бульвар, проспект, провулок тощо. Не охоплюються складом злочину, передбаченого ст. 288 КК, порушення правил, норм та стандартів при будівництві під’їзних шляхів до житлових будинків, а також шляхів на подвір’ях.
 5.  Залізничний переїзд - це перетинання автомобільної дороги із залізницею на одному рівні, що влаштовується на прямих ділянках доріг і, як правило, поза межами залізничних станцій.
 6.  До дорожніх споруд належать мости, шляхопроводи, тунелі, естакади, труби, водовідвідні пристрої, галереї, підпірні стіни, автобусні зупинки, перехідно-швидкіс­ні смуги, майданчики для зупинок і стоянки автомобілів, пристрої для захисту доріг від снігових лавин, заметів, лінії зв’язку і освітлення доріг, лінії електроживлення трамваїв та тролейбусів тощо.
 7.  Поняттям «будівництво» охоплюється комплекс робіт, виконуваних для впо­рядкування і взаємного узгодження окремих елементів дорожніх умов руху з метою створення стану безпеки, комфорту і природної зручності руху транспортних засобів.
 8.  Під ремонтом розуміється комплекс робіт, за якого властивості окремих еле­ментів дорожніх умов відновлюються до проектного стану. У процесі ремонту до­рожні умови відновлюються без істотного поліпшення транспортно-експлуатаційних характеристик. Підвищення таких характеристик проводиться під час реконструкції - комплексу будівельних робіт на існуючому об’єкті з метою підвищення його тран­спортно-експлуатаційних показників і наступного переведення у цілому чи окремих ділянок до більш високої категорії.
 9.  Утримання автомобільних доріг охоплює виконання робіт по догляду за до­рожнім покриттям, узбіччям, спорудами з метою підтримання їх у належному екс­плуатаційному стані, чистоті й порядку для забезпечення безперешкодного руху транспорту в будь-яку пору року.
 10.  Суспільно небезпечні наслідки, що є обов’язковою ознакою об’єктивної сторо­ни цього злочину, можуть бути середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження або смерть іншої особи.
 11.  Причиною настання суспільно небезпечних наслідків є порушення відповідних нормативів безпеки, що призводить до погіршення умов руху і об’єктивно перешко­джає водієві відповідально керувати транспортним засобом.
 12.  Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується змішаною або необе­режною формою вини. Діяння може бути вчинене як умисно, так і через необережність. Ставлення винного до суспільно небезпечних наслідків виражається тільки в необе­режності. У цілому злочин належить до необережних. Якщо особа, вчиняючи пору­шення правил, норм і стандартів, бажала чи припускала настання тяжких наслідків, то відповідальність повинна наставати за умисний злочин проти життя та здоров’я особи.
 13.  Суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку та є відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобіль­них доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд або виконує такі роботи. Це керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств, їхні підлеглі, яким надано відповідні повноваження щодо дотримання правил, норм та стандартів, ін­спектори безпеки руху, виконроби, майстри та інші особи, що керують проведенням дорожніх робіт або робіт у межах проїжджої частини, рядові робітники дорожньо- експлуатаційних підприємств тощо.