Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника

1. Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю;

2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

2. Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред'явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається.

1. У статті наводиться перелік документів, якими офіційно підтверджуються перед слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом повноваження захисника на участь у конкретному кримінальному провадженні: 1) документ, що посвідчує особу адвоката (посвідчення адвоката, паспорт або інший); 2) свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; 3) ордер адвокатського

об'єднання на ведення провадження; 4) договір із захисником підозрюваного, обвинуваченого чи іншої особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, або осіб, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою (ст. 51 КПК) або 5) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Таке доручення, згідно з Законом "Про безоплатну правову допомогу", видає захиснику Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ч. З ст. 22 Закону).

2. Перелік документів є вичерпним. Встановлена в законі заборона вимагати інші документи має на меті запобігти спробам не допускати адвоката до участі у кримінальному провадженні під приводом відсутності певного документа чи невиконання якоїсь умови.