Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 64. Законний представник цивільного позивача

1. Якщо цивільним позивачем є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, її процесуальними правами користується законний представник.

2. Питання участі законного представника цивільного позивача у кримінальному провадженні регулюється згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу.

1. Участь у кримінальному провадженні законного представника цивільного позивача, який є неповнолітнім, визнаний у встановленому законом порядку недієздатним чи обмежено дієздатним, є додатковою процесуальною гарантією забезпечення прав і законних інтересів цієї особи.

2. Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни, піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

3. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - ухвалу, копія якої вручається законному представнику.

4. Законні представники користуються процесуальними правами осіб,

яких вони представляють.

5. Законний представник має бути замінений слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом, якщо буде встановлено, що його дії та інтереси суперечать інтересам цивільного позивача.

6. З моменту досягнення повноліття функція законного представництва припиняє свою дію, а законний представник припиняє свою процесуальну діяльність.