Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

1. У разі заявления відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявления відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

2. Усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий суддя, а під час судового провадження - суд, який його здійснює.

3. При розгляді відводу має бути вислухана особа, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Питання про відвід вирішується в нарад-чій кімнаті мотивованою ухвалою слідчого судді, судді (суду). Заява про відвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

4. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду.

1. Стаття визначає, що відвід розглядається і вирішується у кримінальному провадженні лише суддями (судом): у досудовому провадженні - слідчим суддею, у судовому провадженні - іншим суддею цього ж суду або колегіальним складом суду.

2. "Інший суддя", який розглядає відводи стосовно слідчого судді і самовідвід слідчого судді, а також відводи щодо судді, який одноособово здійснює судовий розгляд, і самовідвід цього судді, - це суддя, який визначається з допомогою автоматизованої системи документообігу суду (див. ст. 35 КПК).

 219

Колегіальним складом суду вирішується питання про відвід одного, кількох або всіх суддів, які входять до цього складу.

3. Порядок розгляду і вирішення заяви про відвід чи самовідвід передбачає: а) вислуховування пояснень особи, якій заявлено відвід або яка заявила про самовідвід, якщо вона побажає їх дати; б) вислуховування думки щодо заявленого відводу (самовідводу) учасників кримінального провадження; в) постановления в нарадчіи кімнаті вмотивованої ухвали про задоволення або про відмову в задоволенні відводу (самовідводу) слідчим суддею, іншим суддею чи колегіальним складом суду; г) оголошення цієї ухвали в судовому засіданні.

4. Ознаками зловживання учасником кримінального провадження своїм правом на відвід з метою затягування кримінального провадження можуть бути, зокрема, заявления відводу тому самому судді, прокурору чи іншому учаснику судового провадження з тих самих мотивів або ж з наведенням обставин, які не передбачені КПК чи іншим законом як такі, що виключають участь цієї особи у кримінальному провадженні, тобто не є підставами для відводу.

Беручи до уваги, що суд, суддя чи слідчий суддя у нарадчіи кімнаті розглядає питання про відвід, то залишити заяву про відвід без розгляду він може своєю усною мотивованою ухвалою, яка підлягає занесенню до журналу судового засідання, і не йдучи до нарадчої кімнати.