Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 57. Обов'язки потерпілого

1. Потерпілий зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;

2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

1. Виконання потерпілим, як і іншими учасниками кримінального провадження, своїх процесуальних обов'язків є необхідною умовою забезпечення нормального ходу провадження, з'ясування обставин, що мають значення для прийняття справедливого рішення, у кінцевому підсумку - виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК).

2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд може викликати потерпілого для допиту, участі в іншій процесуальній дії, для участі в судовому засіданні, і потерпілий зобов'язаний прибути за викликом у призначений день і час, незважаючи на те, що він має право відмовитися давати показання під час допиту, відмовитися давати будь-які пояснення, виявляти активність у реалізації своїх прав у судовому засіданні тощо. Про підстави та порядок виклику потерпілого, наслідки неприбуття без поважних причин див. ст.ст. 133-143 КПК. Не маючи можливості прибути за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, потерпілий зобов'язаний заздалегідь повідомити їм про це та про причини неприбуття.

3. У разі неприбуття потерпілого за викликом без поважних причин на нього може бути накладено грошове стягнення (див. ст.ст. 139, 325 КПК). Привід потерпілого у разі неприбуття його за викликом без поважних причин КПК не передбачений.

180

4. Потерпілий зобов'язаний не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення шляхом незаконного впливу на свідків, експертів та інших осіб, фальсифікацією документів та інших доказів.

5. Потерпілий повинен підкорятися законним вимогам слідчого, прокурора, слідчого судді під час проведення процесуальних дій, додержуватися порядку в судовому засіданні, беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого, пов'язаним із забезпеченням порядку в судовому засіданні (див. ст. 329 КПК).

6. Про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування див. ст. 222 КПК. Про зміст охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і яку потерпілий зобов'язаний не розголошувати, див. ст. 162 КПК.