Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 73. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання:

1) здійснює судові виклики і повідомлення;

2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;

3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;

4) веде журнал судового засідання;

5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді;

6) виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні.

1. Секретар судового засідання належить до "інших учасників кримінального провадження", які відіграють допоміжну роль у кримінальному

209

провадженні. Проте зміст наведених у коментованій статті повноважень секретаря судового засідання свідчить про істотну роль цього учасника провадження в організації судового розгляду і його проведенні. Від сумлінності виконання ним своїх обов'язків залежить виконання й окремих конституційних засад кримінального провадження, зокрема, забезпечення повного фіксування судового засідання технічними засобами (див. п. 7 ч. З ст. 129 Конституції України).

2. Про поняття і зміст судових повідомлень і викликів див. ст.ст. 111, 134 КПК.

3. Про зміст обов'язку секретаря судового засідання щодо з'ясування прибуття учасників судового провадження див. ст. 342 КПК.

4. Про відомості, які зазначаються в журналі судового засідання, див. ст. 108 КПК.

5. У разі відсутності в судовому засіданні судового розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.