Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника

1. Захисником, представником не маг права бути особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач.

2. Особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник, представник також у випадках:

1) якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової допомоги;

2) зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом;

3) якщо вона є близьким родичем або членом сім'ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду.

1. Положення ч. 1 статті грунтується на неможливості як для захисника, так і для представника поєднання в одній особі процесуальних функцій захисника чи представника та слідчого судді, судді, присяжного, прокурора, слідчого, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача.

2. Захисником і представником не має права бути також особа, яка вже була допитана або підлягає допиту як свідок у цьому ж провадженні. Згідно з ч. 2 ст. 65 КПК захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні не можуть бути допитані як свідки лише про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника. В інших випадках, виходячи з незамінності свідків,/осе 5а (адвокат) не може взяти участь у провадженні як захисник чи представник,) а якщо вона вже бере участь у провадженні, то має заявити самовідвід або ж їй мають право заявити відвід інші учасники кримінального провадження.

3. Незнання захисником чи представником мови, якою здійснюється кримінальне провадження, не може бути підставою для відводу. У цьому разі має бути забезпечена участь перекладача.

4. Адвокат не може брати на себе обов'язки захисника підозрюваного, обвинуваченого, якщо він надає або раніше надавав правову допомогу потерпілому, цивільному позивачу у цьому ж кримінальному провадженні, або ж брати на себе захист двох чи більше підозрюваних, обвинувачених, в інтересах яких є суперечності (визнання підозри чи обвинувачення одним і заперечення іншим, викриття підозрюваними, обвинуваченими один одного, обвинувачення кож-

216

ному з них є різними за змістом тощо), оскільки за таких обставин ставиться під серйозний сумнів здатність адвоката одночасно здійснювати ефективний захист законних інтересів двох чи більше підзахисних.

5. Адвокат не може брати на себе надання правової допомоги представника потерпілому, цивільному позивачу, якщо він раніше надавав чи надає правову допомогу підозрюваному, обвинуваченому у цьому ж провадженні.

6. Обставиною, яка виключає участь у кримінальному провадженні захисника чи представника, є також зупинення або припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю внаслідок зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або його анулювання. За Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" такі найсуворіші дисциплінарні стягнення можуть бути накладені рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.

7. Не може бути підставою для відводу захисника чи представника і та обставина, що їхні клієнти - підозрюваний, обвинувачений або потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач - є близькими родичами чи членами сім'ї відповідно захисника чи представника. Про коло осіб, які належать до близьких родичів та членів сім'ї, див. п. 1 ч. 1 ст. З КПК.