Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 80. Заява про відвід

1. За наявності підстав, передбачених статтями 75-79 цього Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов'язані заявити самовідвід.

2. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.

3. Заяви про відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження.

4. Заяви про відвід під час досудового розслідування подаються одразу після встановлення підстав для такого відводу. Заяви про відвід під час судового провадження подаються до початку судового розгляду. Подання заяви про відвід після початку судового розгляду допускається лише у випадках, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового розгляду.

5. Відвід повинен бути вмотивованим.

1. Статті 75-79 КПК передбачають обставини, які за законо/і ^чключають участь у кримінальному провадженні судді, слідчого судді, прі|сяйного, прокурора, слідчого, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря судового засідання. Тому вони зобов'язані заявити вмотивований самовідвід, тобто зробити усну заяву з занесенням її до журналу судового засідання чи подати письмову заяву про самоусунення від участі в кримінальному провадженні у зв'язку з наявністю зазначених обставин під час досудового розслідування - до слідчого судді, а в судовому провадженні - до суду, який здійснює провадження у першій, апеляційній, касаційній інстанціях, у Верховному Суді України чи за нововиявленими обставинами. За цими ж підставами цим особам може бути заявлений вмотивований відвід іншими учасниками кримінального провадження: підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним пред-

218

ставником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками, законним представником цивільного позивача.

2. За наявності обставин, що виключають їх участь у кримінальному провадженні, самовідвід зобов'язані заявити також керівник органу досудового розслідування (див. ст. 39 КПК), працівники оперативних підрозділів, які здійснюють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора (див. ст. 41 КПК). За цими ж підставами вмотивований відвід їм можуть заявити також інші учасники кримінального провадження.

3. Судовий розгляд має здійснюватися за участі суддів, сторін та інших учасників кримінального провадження, щодо яких немає обставин, що виключають їх участь у провадженні. Тому закон вимагає, щоб право на відвід роз'яснювалось учасникам кримінального провадження, і заяви про відводи розглядалися до початку судового розгляду. Як виняток, такі відводи можуть розглядатися і вирішуватися під час судового розгляду, якщо про підстави для відводу стало відомо після початку судового розгляду.