Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання

1. Спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають права брати участі в кримінальному провадженні та відводяться за підставами, передбаченими частиною першою статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу.

2. Спеціаліст, експерт, крім того, не мас права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні.

1. Стаття передбачає, що на спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання поширюються, за загальним правилом, такі самі обставини, які виключають їх участь у кримінальному провадженні, як і для прокурора та слідчого (див. ч. 1 ст. 77 КПК та коментар до неї). Винятком з цього правила є те, що їх попередня участь у цьому самому провадженні і в цьому самому статусі не є підставою для відводу.

Проте необхідно зазначити, що із закону випливає ще один виняток з цього правила, який стосується участі в кримінальному провадженні судово-медичного експерта. Згідно зі ст.ст. 238, 239 КПК така слідча (розшукова) дія, як огляд трупа, у тому числі поєднаний з ексгумацією, проводиться за обов'язкової участі спеціаліста - судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно

 217

неможливо залучити судово-медичного експерта. Надалі цей самий судово-медичний експерт може бути залучений і до проведення судово-медичної експертизи. Водночас, попередня участь експерта (як і спеціаліста) у проведенні ревізії, перевірки тощо, матеріали яких використовуються в цьому провадженні, є підставою для його відводу (ч. 2 ст. 79 КПК).

2. Підставами для відводу експерта є також визнання його у встановленому законом порядку недієздатним, а також наявність у нього судимості (ч. 1 ст. 11 Закону України "Про судову експертизу"), перебування експерта у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого (ч. 2 ст. 69 КПК). Зазначені обставини - недієздатність, судимість та залежність від сторін провадження - не можуть не бути підставами для відводу спеціаліста, перекладача і секретаря судового засідання.